Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

MEGJELENT! KLAUZÁL GÁBOR Iratok, beszédek, megemlékezések

Egyesületünk kiadásában tagjaink aktív közreműködésével új könyv jelent meg Klauzál Gáborról! Érdeklődő olvasók számára, Dobos Károly válogatásával és szerkesztésével 2009. március 14-én megjelent a „KLAUZÁL GÁBOR Iratok, beszédek, megemlékezések” című kötet. Megrendeléseket felveszünk a info@klauzal.hu címen!

A színes, keményborítós könyv 110 oldalon 9 képpel, az első Szmollény féle Klauzál-kötet méretében jelent meg.

 

Álljon itt az elősző:

A kötet Klauzál Gábor emlékét ápolja eredeti forrásanyagok megjelentetésével. Az anyagot a Klauzál Gábor Társaság tagjai gondozták. A levéltári, könyvtári és magángyűjtői forrásokból a dokumentumok többségét Dr Dobos Károly gyűjtötte. Az eredeti kézírásos és nyomdai anyagok elektronikus változatba írását Dr Andrásofszky Csilla, Baintner Ágnes, Géczi Gábor, Györök Natália, Hódi Szabolcs, Dr Janóczki Katalin, Kincses Katalin, Krieger Krisztina, Markó László, Dr Mészáros Péter, Örsi Gabriella, Dr Simor László, Szabó Gábor, Szepesfalvy Márta, Tapolcsányi Valéria végezte. A beírt dokumentumok korrektúrázásában Dr Andrásofszky Csilla, Horváth Miklós, Örsi Gabriella, Dr Réffy Balázs, Dr Simor László, Tapolcsányi Valéria és Dr Dobos Károly vettek részt.

Az összes anyag 74 évet ölel fel. 1832-től 1906-ig olvashatóak a szövegek. A reformkori követi jelentések kézirataitól 1906-ig nyelvünk folyamatosan változott. Alapelvünk az volt, hogy ragaszkodtunk az eredeti szövegek írásmódjához, azokat szöveghűen közöljük.

I.
IRATOK:

Klauzál Gábor követi munkájából hármat közlünk. Az 1832-es szegedi keltezésű Klauzál Gábor és Kárász Benjámin által benyújtott javaslat a nemes Csongrád vármegye közgyűlésén ugyan megbukott, de mégis a népképviseleti eszme megvalósításának első gyakorlati tervei közé tartozik. Az úrbéri ügyekről szóló vélemény haladó, liberális tartalmát a megye konzervatív nemessége nem tudta megváltoztatni. Az 1834-es követi jelentés Klauzál Gábortól olvasható, mely országgyűlés alatt Klauzál Gábor, Csongrád vármegye követe az ellenzék egyik legkiemelkedőbb alakja. Klauzál volt Kossuth lapjának tudósítója is. Az 1840-es követi jelentést Klauzál Gábor és Kárász István jegyzi. Itt mutatjuk be az 1840-es országgyűlési feliratot is a magyar nyelv tárgyában.

II.
BESZÉDEK:

Klauzál Gábor igazi szónoki tehetség volt, akit az országgyűlés megríkatójának neveztek, mert senki sem tudott nála jobban a szívhez szólni. Toldy Ferenc, mint a magyar politikai szónoklat egyik legkitűnőbb alakját az alábbiakban jellemezte 1866-ban:
„Klauzál Gábor, született 1804-ben nov. 18. Pesten. Ifjúkorában kitűnt már megyéjében, mely is őt 1827-ben országgyűlési követévé választotta. Betegsége miatt a követséget ekkor el nem vállalhatá, de utóbb 1832-től fogva az országgyűlésen a szabadelvű ellenzék legjelesebb tagjai közé tartozott. A haladás minden kérdésében a küzdők első sorában állt, 1840-ben tagja volt a bűntető törvénykönyv készítésével megbízott választmánynak, s az 1843-44-iki országgyűlésen, Deák távollétében, az ellenzék vezére. 1848-ban az ipar és kereskedelem ministere. „Klauzál – mond egy életírója – ha Deáknak nem mindenben párja is, de teljes mértékben bír annak tiszta aranyjellemével, törvénytiszteletével, szerénységével, tántoríthatatlan hazaszeretetével. Mint státus férfi és politikus, a megyei élet emlőin nevekedett ugyan, de látkörét európai utazás s a külföldi állapotok gondos vizsgálata által szélesbítette, és sokoldalú, terjedelmes ismeretekkel bír. Mint szónok kitünő, mindenkor rögtönöz, beszédei kezdetén csendes és nyugodt, de lassanként felmelegszik, csaknem lázas szenvedélyességre emelkedik, s ilyenkor elragadó lesz. Hangjának nincs annyi ereje, mint p. o. Beöthyének volt, az inkább szomorú, melancholikus jellemű és szívhez szóló. Van ezen fájdalmas, a haza sértett jogait s szenvedéseit panaszló hangokban valami, ami Ossián hárfájára, vagy a zsidók babyloni siralmaira emlékeztet.” A forradalom kitörésével szerepe véget ért. Azon természetekhez tartozik ő, melyek a békében kifejthetik minden tehetségeiket s nagy hatást gyakorolhatnak, de a mozgalomban nem találják fel magukat. A harcot követett temetői csend éveit visszavonulva tölté, de 1861-ben és 1865-ben ismét megjelent, hogy szolgálatait a hazának felajánlja, mint Szeged város képviselője.”

A kötetben 5 kiemelkedő beszéd által ismerkedhetünk meg Klauzál szónoki képességeivel:
A szólásszabadságról (1839) A magyar nyelv ügyében (1843), A zsidóemancipátióról (1844) A megyei választások szabályozásáról (1844) A felirati javaslatról (1861).

III.
MEGEMLÉKEZÉSEK:

Az utolsó témakörben a Klauzál Gábor életét, szerepét és jelentőségét méltató néhány megemlékezést közlünk teljes terjedelmében:
Vasárnapi Újság (1861) Klauzál Gábor - Szathmáry , A Hon (1866) Klauzál Gábor temetése Szegeden - Osztrovszky gyászbeszéde, Pesti Napló (1866) Klauzál Gábor temetése Szegeden, Pesti Napló (1866) emlékbeszéd Klauzál Gábor felett - Dáni Ferencz, Szegedi Híradó (1866) – Ónodi levelezés, Szegedi Híradó(1866)- Oroszi Miklós gyászbeszéde Szentesen, - Pesti Napló (1866) Klauzál Gábor - Trefort Ágoston emlékbeszéde, Alföldi Ellenzék (1906) Klauzál Gábor. Ezen anyagok tükröt tartanak elénk a kortársak véleményéről, és pótolhatatlan adatokat közölnek Klauzál életéről is.

Forgassák a kötetet olyan szeretettel és érdeklődéssel, ahogyan a kötet összeállítói készítették azt Önöknek!


Dr Dobos Károly
Elnök
Klauzál Gábor Társaság
www.klauzal.hu


Budapest, 2009. február


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (28)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (117)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (39)
Wolf-kripta (21)