Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Klauzál Gábor visszanéz

Mit rejt a hordó mélye? Ha jó a hordó, akkor főleg bort. Ha azonban nem használják, elöregszik és már nem alkalmas jó minőségű borok befogadására. Hasztalanná így sem válik, díszhordóként időtlen-időkig elszolgálhat még.A budafoki pincékben több száz üres hordó található, és ezek közül számosat különböző faragott jelenetek, arcképek, címerek díszítenek.
Klauzál Gábor kötődése a szőlőműveléshez, a borászathoz és a pincékhez adta az ötletet a Klauzál Gábor Társaság tagjainak, hogy 2008 őszén, a borfesztivál idején, egy jeles pincében elhelyezze névadója képmását. Hogy miért ekkor? Azért, mert megint olyan jeles évfordulót ünnepelhettünk, amire érdemes emlékeztetni az utókort, hiszen 150 éve, 1858-ban nyitotta meg Klauzál Gábor kistétényi faiskoláját.


Géczi Gábor és Andrási Anna tagtársainktól származó gondolatot a Társaság felkarolta, mely ötlet a befogadó Békési Imre pincegazdának is megtetszett. Az Ő felajánlása nyomán a Záborszky Pince főfolyosóján található hordósorban egy szép kiállású 25hl-es hordót szemelt ki a Klauzál Gábor képének megfaragtatásához összeállt alkalmi hordóbizottság. A vállalkozás költségeinek nagyobbik részét az Egyesület állta, míg a fennmaradó hányadot a társaság tagjai egyéni adományaikkal egészítették ki.
A kép alapjául szolgáló rajz Huber József, kiváló helyi szobrász alkotása, aki vázlatait térítésmentesen ajánlotta fel a Társaságnak. A tölgyfából készült Klauzál-portrét végül Gudricza István faszobrász faragta ki, kinek munkái számos budafoki pincében megtalálhatók.
Szeptember 7-én, vasárnap délelőtt sokan kíváncsiak voltak a Klauzál-díszhordó avatására. Jelen volt sok budafok-tétényi, a Társaság tagjai közül sokan, többen családostul, díszpolgárok, s ott voltak a város vezetői, a polgármester és alpolgármesterek, önkormányzati képviselők és a borfesztivál testvérvárosi delegációi: Bonn és Barót városok polgármesterei. Nem véletlenül jöttek ilyen sokan: aki hallotta Dobos Károly és Békési Imre méltató szavait, gondolatait, az joggal hiszi, hogy van, volt értelme az ilyen és ehhez hasonló kezdeményezéseknek.

   

Az alábbiakban idézzük Békési Imre köszöntő szavait:

Budafoki Borskanzen, kapuja a Záborszky Pince

Hagyományápolás nem csak lehetőség, hanem kötelességünk


Budafok, a „szőlő és bor városa” cím büszke birtokosa, hazánkban egészen egyedülálló borászati adottságokkal rendelkezik. Sőt a maga mintegy 70-100 kilométer hosszúra becsült összefüggő pincerendszerével egész Európában kiemelkedő. Nem véletlen tehát, hogy a kerület a múlt században a magyar bortermelés- és kereskedelem vitathatatlan fellegvára volt, és ma is számos nemzetközi díjnyertes bor- és pezsgőkészítő pincészet otthona.
Éppen ezért a kerületnek nem csak lehetősége, hanem kötelessége is a borász mesterség évszázadok alatt összegyűjtött tapasztalatait és hagyományait ápolni, megőrizni és átörökíteni a későbbi nemzedékekre. Rohanó világunkban sajnos sok minden a modern technika áldozatául esik. A borászat hosszú, sok élő munkát igénylő folyamata lerövidült, számos lépését ma már gépek végzik. A régi boroshordókat pedig felváltják a korszerű rozsdamentes acéltartályok, melyekkel az értékes pincei klíma nem alapkövetelmény többé. Éppen ezért napjainkban kínálkozik az utolsó lehetőség, hogy az évszázados tapasztalatokat, a borász- és hozzá kapcsolódó mesterségek fogásait, eszközeit és eljárásait összegyűjtsük és – immár hagyományőrzés címén – megmutassuk az utókornak.

Záborszky pince

Nevét Záborszky Nándorról, Budafok első polgármesteréről kapta. Az egykoron pezsgő és bortárolásra használt pince egy részét a kultúra és a budafoki borászati hagyományok népszerűsítésének szolgálatába kívánjuk állítani.

A több ágból álló pincerendszer többfunkciós, közötte helyet kap a kerület muzeális értékű borászati gyűjteményének állandó és ideiglenes kiállítása, színház terem, az autentikus folklór programot és igazi magyaros vendéglátást kínáló katakomba jellegű pince, valamint a népi hagyományokat életre keltő kézműipari műhelyek elhelyezésére is lehetőség nyílik.
A Záborszky Pincét központi földrajzi elhelyezkedése is kijelöli arra, hogy kiemelt szerepet töltsön be minden Budafokra érkező vendég fogadásában. A pincerendszer közvetlen összeköttetésben volt l992-ig a Dunával. Ráadásul a Záborszky Pincéből átjárható sétaút teremthető a Promontorium-, Kőnig-, Vinárium-, Törley Pezsgőpincészet-, Ágker-, Haggenmacher-, Király-, Borbarlang-, Hat Kft-, Debreceni- és Borkatakomba pincékig.

Borskanzen – a Földalatti város

Talán sehol az országban nincs még egy olyan hely, ahol ennyi borászati különlegesség ilyen kis helyen koncentrálódik, mint Budafokon. Az un. Weinberg területen. Elég, ha – a teljesség igénye nélkül – a Törley Pezsgőpincészet Leánderes Pincéjében található „világ legnagyobb töltött fahordójára”, vagy a Promontor pince falai között látható, XII. Pius pápa által megáldott Szent István hordóra gondolunk.
A Záborszky Pince területén található, és változatlanul tovább folytathatja tevékenységét, a kerületünkben megbecsült „Promontor Borlovagrend”, akik szintén e falak között szokták borbarát összejöveteleiket tartani, emellett szinte kincset érő borászati értékeket gyűjtöttek össze.
A Budafoki Borskanzenben kialakítandó borászati-mezőgazdasági muzeális kiállítás megvalósítását támogatásáról biztosította a Mezőgazdasági Múzeum főigazgatója, dr.

Fehér György. A Múzeum kiváló szakembergárdája, köztük Dr. Csoma Zsigmond professzor úr eddig is állhatatosan támogatták a Budafokon szerveződő borászati gyűjtemény kialakítását és ápolását. Szakmai és muzeológusi tapasztalataikkal, a kerületben érdekelt szakmai- és civil szervezetek összefogásával egy egyedülálló borászati központ megvalósítására nyílik lehetőség.


Célkitűzéseink megvalósításához szükség van a helyi önkormányzat városrendezési tervének végleges kidolgozására és elfogadására, a fővárosi és helyi politikusok, valamint intézmények és civil szervezetek összefogására, a helyi befektetés-ösztönző programok újjáélesztésére.
Meggyőződésünk, hogy fentiekben megfogalmazott elképzeléseink, rendelkezésére álló támogatási forrásokból reálisan megvalósíthatók.


Munkánk, elképzeléseink realitásának bizonyítéka a mai emlékhordó-átadó ünnepség. A Klauzál Gábor Társaság, kerületünkben a legdinamikusabban építkező, fejlődő, a feladataikat világosan megfogalmazni tudó, a múlt feldolgozását nagy alázattal végző, jól szervezett társaság.

Karthagó eltörlendő?? Igen !! Mennyire aktuális ma ismét az idézet. Hisztérizált a társadalom, elbizonytalanodottak vagyunk, sokunkat foglalkoztat a hogyan tovább. Azt gondolom bátran forduljunk a 19. század nagy politikusainak mondatai, gondolatai felé. Meg kell találni a kapaszkodókat, meg kell találni az új célokat. Mert mindenki emberhez méltó tartalmas életet akar élni, mindegyikőnkben munkálkodik a vágy, hogy valamit tudjunk hozzátenni, valami szépet jót, emberít, a mai napokhoz, a mához.
E kiállító csarnok elképzelések szerint, a budafoki Pantheon lenne, ahol megemlékezéseket, ünnepségeket tartanánk, ahol jó gondolatokat lehet cserélni. Pantheon a görög római kultúrában istenek háza volt. Mi Tétény-Budafok nagyjainak kívánunk „házat adni” . Kérem éljenek a lehetőséggel, nagyszerű emberek éltek, alkottak a kerületünkben, melyet a kerület hagyományaihoz híven művészi hordófaragásokkal tudunk megörökíteni. E csarnokban, ezen emlékhelyen biztosítani tudjuk a celebrálást.
A Klauzál Gábor Társaság minden év november 18-án erre lehetőséget kap.
Az alkotást köszönettel átveszem, a megóvásáról, karbantartásáról gondoskodni fogok.

Köszönöm, hogy a Záborszy Pincét, a majdani Borskanzen előcsarnokát választották helyszínül.

Békési Imre


Karthágó eltörlendő! „Ceterum censeo, Karthaginem esse delendam” – ismerjük a több, mint kétezer éves római mondást. De joggal kérdezhető, hogy mit keres ez a harcias felirat egy hordó fenekén, egy a passzív rezisztencia éveiben kistétényi birtokára szőlőművelőként és borászként visszavonuló egykori miniszter arcképe felett. Fejtsük meg e mondat titkát, gondolkodjunk el sokértelműségén, és akkor majd lesz miről beszélgetni a boros séták során. Klauzál Gábor üzen, ahogy visszanéz egy hordót díszítő domborműről, a többet , jobbat akaró szőlészeknek, borászoknak, borivóknak.

          


A budafoki bormustrák faragott hordói keresése közben érdemes lesz elidőzni a Klauzál –díszhordónál, hol elmerengvén minden borbarát, felteheti majd a kérdést:
Vajon milyen nótákat énekelgethetett baráti társaságban Deákkal és másokkal Klauzál?


Janzsó János - 2008. szeptember


A képeket társaságunk tagjai, illetve Papp Tibor készítették.


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (28)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (117)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (40)
Wolf-kripta (21)