Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Könyvbemutatónk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár új Budafoki Könyvtárában

Ki gondolta volna, hogy 2008 nyarának közepén, július 23-án délután, ennyi ember fogja érdeklődésével kitüntetni a Klauzál Gábor Társaság könyvbemutatóját...

     De, ha jobban átgondoljuk, tulajdonképpen nem is tekinthető különlegesnek ez, hiszen a több mint hetven megjelent a hetekkel előbbi beharongozók alapján bizony sejthette-tudhatta, mire is számíthat. Arra, hogy a Klauzál Gábor Társaság újfent letesz valamit az asztalra, ami mindenképpen „nagy durranás” lesz. És valóban, így is leend…  

  

     A nagyérdemű, akik között ott volt – bocsánat, hogy nem a nevük szerint említjük őket – számos kerületi díszpolgárunk, önkormányzati vezetőnk, civil szervezetek képviselői és sokan mások, dr. Dobos Károly elnökünktől három olyan, általunk megjelentetett kiadványról kapott tárgyilagos ismertetőt, ami több ponton is sokkal több volt tán, mint puszta ajánló, összefoglaló, vagy kedv csináló az olvasáshoz.

     Klauzál Gábor életművét hogyan is lehetne – a magunk szerény eszközeivel persze – méltóbban őrizni, ápolni, az utókor számára is menteni, mint olyan évszázada megjelent írások, beszámolók, netán tőle vagy róla szóló könyvek ismételt közzétételével, melyek segítenek abban, hogy „A nagy férfiú küzdelméből, páratlan hazaszeretetéből s acélnál is szilárdabb jelleméből merítsünk példát, hogy hazánk boldogításán hasznosan közreműködhessünk.”* 


     Szmollény Nándor* felső kereskedelmi iskolai tanár, közíró 1903-ban, Szegeden megjelent „KLAUZÁL GÁBOR az első magyar kereskedelemügyi miniszter és közgazdasági reform-küzdelmeink” c., mindössze 78 számozott lapoldalt tartalmazó, de a terjedelmet sokszorosan felmúló beltartalommal bíró kötete mindenképpen ilyen. Dobos Károly is kiemelte: a könyv mindezidáig az egyetlen olyan munka, ami átfogóan tárgyalja Klauzál Gábor életét. A Szmollény munkáját kiváló szemmel felfedezőkön túl természetesen elismerés jár a Pytheas Kiadó és Nyomdának is, mert kifogástalan szakmai színvonalon nyomtatták újra azt, ami már-már valóban a feledés homályába merült. Külön öröm, hogy a kötet kétség kívül meglévő erényeit méltató szavakat a szerzőnek a könyvbemutatón megjelent két dédunokája, Helyey Marianne pedagógus és a Nagytétényben élő Helyey Magda is hallhatta. (A kötetet másod-előszóval megtisztelő harmadik dédunoka, a báty, Helyey László színművész sajnos elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni.)

  
      
     Itt akár meg is állhatnánk és pontot is tehetnénk a dolgok végére, hiszen Társaságunk a Szmollény könyv újra kiadásával tisztelettel eleget tett az Alapszabályában rögzített egyik fontos vállalásának. Örömmel jelenthetjük azonban, hogy tagjaink lázasan dolgoznak már a nem kevésbé érdekfeszítő folytatáso(ko)n is, „hogy hazánk boldogításán hasznosan közreműködhessünk...” Minderről, nagyon reméljük, hogy a nem is olyan távoli jövőben, hírt adhatunk majd.


     A méltán nagy érdeklődéssel kísért könyvbemutató „második felvonásában” Dobos Károly a Klauzál Gábor Társaság mindennapjait, pontosabban a 2005-2007-es esztendőkben végzett társasági tevékenységet tematikusan összefoglaló dokumentum kötetről, és az ezzel párhuzamosan kiadott CD-mellékeletről szólt. A dokumentumok többsége a www.klauzal.hu honlapunkon már megjelent írások-fényképek „átemelése” nyomtatott, illetve – a kor követelményeinek megfelelően – optikai adathordozós (CD) formába. Akinek nem volt lehetősége az interneten nyomon követni a Társasággal kapcsolatos történéseket, most már ezt utólag is megteheti.

     Alig tizenöt esztendővel a Szmollény kötet megjelenése után, 1918-ban látott napvilágot egy másik – Dobos Károly által úgyszintén bemutatott, és a Pytheas által létrehozott, mindössze 900 Ft-ért kaptható – kis kötet, „A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE OSZTOTT NÉPISKOLÁK SZÁMÁRA” címmel, Mézes János tollából.


     Nem tisztünk értekezni arról – talán majd alkalmasabb időben megtesszük –, hogy Mézes János székesfővárosi igazgató-tanító, közíró kis könyve mennyiben, milyen mértékben tükrözi korának történelemszemléletét, hogy miből meríthetett, s vajon vezethette-e volna tollát kritikusabban is, de arról egyenesen bűn volna nem szólni, hogy sok-sok tollforgató számára példa lehet az, ahogyan ír. Tömören, lényegre törően, tisztán. Azoknak a nyelvén, akiknek azt szánta. Világosan, egyértelműen, közérthetően.

     És tán nem kevésbé volna bűn arról is megfeledkezni, hogy ennek a kis „tankönyvecskének” az újra kiadását kinek köszönthetjük. Társaságunk elnökének szíves ajánlásából tudhattuk meg, hogy a kiadvánnyal személyesen kívánt tisztelegni a dédnagyapja, azaz „A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE OSZTOTT NÉPISKOLÁK SZÁMÁRA” szerzőjének emléke előtt, aki egész életében az ifjúság nevelését, oktatását szolgálta.

     A könyvbemutatóval, a könyvek vásárlásával és a dedikációkkal természetesen nem zárult le a július 23-i délután, hiszen a Szabó Ervin Könyvtár Kossuth Lajos utcai, új, igazán impozáns épületegyüttesének megtekintése még csak ezek után következett. Köszönet a könyvbemutató lehetőségéért a könyvtár vezetőjének Ácsné Varga Mónikának, hogy mindhárom kiadványunk egy-egy tiszteletpéldányát elfogadta, és köszönet azért is, hogy a padlástól a pincéig, a legrejtettebb zugokig megismerkedhettünk ezzel az érzékelhetően már most népszerű intézménnyel. 

 

     Mindezeken túl már csak egy kérés kívánkozik ide: kérjük honlapunk kedves látogatóit, olvasóit, hogy keressék és vegyék kezükbe az általunk gondozott köteteket, netán tegyék be a CD-t a számítógépbe és olvassák. Egyben már most egészen biztosak lehetnek: sem a tartalmukban, sem pedig a küllemükben nem fognak csalódni.

Horváth Miklós - 2008. július


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (28)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (117)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (40)
Wolf-kripta (21)