Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Díszpolgárok ötödik találkozója

Borváros díszpolgára A XXII. kerületi díszpolgárok köszöntésének ötlete a BUDAFOK-TÉTÉNY: múlt, jelen, jövő Asztaltársaság lelkes tagjaihoz fűződik, de mint társszervező, a rendezvény meghívóján évek óta a Klauzál Gábor Társaság is szerepel.
2008-ban dr. Mercz Árpádot köszöntöttük a Lics-pincében.A BUDAFOK-TÉTÉNY: múlt, jelen, jövő Asztaltársaság és a Klauzál Gábor Társaság által minden évben megszervezett díszpolgár-találkozó egyre jelentősebb helyet foglal el a kerület közéletében. Idén, az április 4-i összejövetelről a helyi sajtó (Promontor TV, Budapesti 7 Nap és a Városházi Híradó) képviselői is tudósítottak. A frissen avatott díszpolgárok nem hivatalos beiktatásának ezúttal is a Lics-pincészet adott otthont. A házigazdák jó szívvel és borkóstolóval fogadták az egybegyűlteket.
Az est évről-évre hasonló rend szerint folyik, beszámolónknak is az egymás után következő köszöntők, felszólalások és előadások adnak keretet.


Dr. Mészáros Péter, a díszpolgárok társaságának alapítója, illetve a két szervező egyesület tagja, köszöntötte az egybegyűlteket és a házigazdákat. Azután sorra bemutatta a megjelent, távollevő, illetve a már néhai díszpolgártársakat.


Az idei díszpolgár Dr. Mercz Árpád ny. főiskolai tanár, borász-szakíró lett. Árpi bácsi kedves és vidám szónoklattal köszönte meg az elismerést. Dr. Dobos Károly, a Klauzál Gábor Társaság elnöke is felszólalt, a társaság nevében gratulálva, egyben bemutatva a Klauzál-évkönyvet is.
Szót kért kerületünk első díszpolgára, Munkácsy Károly, meleg szavakkal méltatva az ünnepeltet.A hivatalos laudációt szokásos módon, a kerület előző évi, 2007-ban avatott díszpolgára Priska József Tamás mondta el. Beszédét az alábbiakban – külön keretben – teljes terjedelmében közöljük, annál is inkább, mivel az alkalomra, egyedülálló módon, vidám verset is faragott:Előszó
A XVI. Díszpolgár köszöntéséhez

Hölgyeim és Uraim!

Köszöntöm az Ünnepeltet és az Ünneplőket. Eltöprengtem azon, hogyan kellene méltóan, méltatnom a XVI. Díszpolgárt, Mercz Árpád tanár urat. Ezzel a beavatására készült köszöntőmmel szeretném érzékeltetni, hogy a legcsodálatosabb a legvariálhatóbb a magyar nyelv.

A XVI. díszpolgár beavatására

Tisztelettel és hálával tartozunk vendéglátóinknak, Licsné Éva asszonynak és Lics László urunknak, mert lehetővé tették most és más számos alkalommal is, hogy ünnepélyes, kulturált keretek között, közösen köszönthetjük körünkben a XVI. díszpolgárt! Köszönjük!
Árpi bátyám! Én méltatlan vagyok – de ki itt a méltó – hogy méltóan s méltóképp méltassa méltóságodat, amit a hozzád-méltó munkásságoddal, méltán kiérdemeltél. Olyan könnyű méltatni Téged. Íme itt mindenki a méltányos méltatásodra jelent meg. Őszintén örülünk Neked és méltányoljuk azt, hogy méltóztattál közöttünk megjelenni. A szokásjog miatt, már engemet sem érhet többé méltathatatlanul nagy méltánytalanság – nehogy már más méltasson helyettem – nekem kell kellően méltatnom! Mint a XV. díszpolgárnak, nekem a tisztem, hogy büszke méltósággal a szerénység-méltóságánál sokkal méltóbban, sokkal méltóságosabban méltassalak Téged! Ezennel így hozzátok-méltóvá felemeltettem általatok. Veled együtt kell, hogy befogadjatok engemet is! – És most bejelentem: e nagyméltóságú testületben a legméltóbb helyet a mostani korelnök helyett – mert a mi Pelikán Imre bátyánkra, több hónapot, hetet és napot is rávervén – ez a hely most már a tiéd lehet, Te lettél a díszpolgárok új doyenje! – Hogy a még méltóbb és leges-legméltóbb szavaimat tovább már ne fényesítsem, szépen kérlek, legyél Te a dísze a díszpolgárok díszes társaságának! Isten hozott miközénk, MIKÖZÉNK! És persze közéjük is! Igyunk a XVI-dik díszpolgár egészségére, a Jó Isten sokáig éltesse Őt! De mielőtt még az ünnepelt egészségére ihatnánk, arra kérem a jelenlévő ünnepelőket, hogy méltóztassanak meghallgatni csendben és méltósággal az ez alkalomra íródott versikémet, amit Mercz Árpád tanár úrnak a borászat nagymesterének ajánlok a legnagyobb és megkülönböztetett tisztelettel!

Szonett:

A bor-bogár dala
alias
A muslinca éneke

Mottó: borból lettem s borrá leszek

Kezdetben volt a TŐKE az eredésem
Rajta vesszők úgy egy-két szemre vágva
Arany s bíbor-bogyóknak függőágya
Merő verőfényekben fürdőző éden

Én tudattalan semmit sem sejtve értem
Présben a mustohám péppé-darálva
S kicsit mocskos-színekben csordogálva
Főnixként születtem meg az erjedésben

És részeg-vidáman repkedve szállva
Belecsodálkozom e, hűs-homályba
Hol az élet-levem már szörtyög és pezseg

Mondottam ember én a borból lettem
És bor leszek megint ha borba esten
Újra-forrás után szűrődön átesek

Ajánlás
Itt kell megállni a csöpp borszesznyi észnek
Nemespenészként szépen tovább tenyészek
Mert titok a teremtés és nem csak nekem
Benned a teremtő ész-embert éltetem

Most igyunk Árpi bátyánk egészségére! A Jó Isten hozott. De azért jó tudni azt, hogy a muslinca az én vagyok!A beszéd hatására fellelkesült ünneplők poharat emeltek Mercz Árpádra, aki nem maradt adós, viszontköszöntője maradéktalan elismerést aratott. Ő korát meghazudtoló módon rendre szót kért, mesélt, könyvét dedikálta és láthatólag jól érezte magát.


Az est hátralevő részében sor került további – körünkben jelen volt – kerületi díjazottak üdvözlésére is. Kolláthné Hollóssy Rita, a XXII. kerület Kultúrájáért-díj, illetve Sisak Andrásné, az Év Pedagógusa-díj idei kitüntetettje ez évben..

A hosszú kóstolóterem alkalmat adott némi tematikus elkülönülésre is. Az egyik végen beszélgettek az erre vágyók, a másikon pedig rövid előadások hangzottak el. Először Bartos Mihályé, aki a helytörténeti gyűjtés lehetséges új területeire adott példákat, Kolonics Gyuriról kiadott telefonkártyák, illetve egy régi 47-es villamosról és budafoki boros cégek vasúti kocsijairól készült modellek bemutatásával, majd Vaskó Zsolt lendületes, dudás dalcsokra után Prim Györgyé, aki az asztaltársaság és a társaság összefonódó 2007-es programjairól vetített alapos részletességgel.A BUDAFOK-TÉTÉNY: múlt, jelen, jövő Asztaltársaság és a Klauzál Gábor Társaság tagjai a Lics családdal egyetértésben elhatározták, hogy a pincészet nagy kóstolótermében képes emlékfalat hoznak létre, amelyet a jövő évben esedékes díszpolgártalálkozón a díszpolgárokkal közös koccintással avatnak fel.

Réffy Balázs – 2008. április


A képeket a két társaság tagjai, illetve Papp Tibor készítették.


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2022. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (16)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016. évi médiamegjelenések (1)
2016. évi programnaptár (1)
2017. évi médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. évi médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)
2021. évi programnaptár (1)
2022. évi programnaptár (1)
2023. évi programnaptár (1)1848/49 (51)
Barangolások (34)
Budatétényi Ősök Napja (30)
Díszpolgárok (19)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (129)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (43)
Wolf-kripta (21)