Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Díjazottaink

A Városháza dísztermében adták át március 13-án a kerületi önkormányzat alapította díjakat, kitüntetéseket. Nagy örömünkre szolgált, hogy az idei díjazottak között találhattuk a Klauzál Gábor Társaság egyik jelöltjét, illetve a társaságunkkal évek óta baráti, jó kapcsolatokat tartó pedagógusokat.


Társaságunk minden évben egy-egy, Klauzál Gáborral kapcsolatos kiemelt terület köré csoportosítja rendezvényeit. Idén Klauzál Gábor kistétényi tevékenységének két jelentős iránya, a (rózsa)kertészet és a borászat jelenti az április végi „Klauzál Napok Tétényben” megemlékezéseinek alapját.
Ezért is különösen örömteli számunkra, hogy egyik jelöltünk, az idén 89. évébe lépett borász, Mercz Árpád lett a kerület 2008. évi díszpolgára.

A városházi ünnepségen a méltatás után Árpi bácsi lépett a mikrofon mögé, megköszönvén a díjat, elébb kiemelte a magyar borászat rendkívüliségét, már csak a nemes nedű elnevezéséből is következően, mellyel Európában különlegesek vagyunk, hogy mi nem a latin vinum-ból eredeztetjük szavunkat, hanem külön három bötűt használunk rá. Majd egy kedves versidézettel fejezte be, megmagyarázva, hogy milyen értékteremtő is a szőlőtermesztés, a borászkodás. Egy korabeli ismeretlen szerzőtől szólt a rövid idézet, akinek az idejében még ezüstpénz járta. A lényege az ezüst metamorfózisa: előbb a szőlészetbe befektetett ezüstből arany (aranyló ital, de arany-érték is) lesz, ám végül – és ekkor a hallgatóság felé mutatott ujjával, mondván – az orrodon vörösrézzé válik.

Dr. Mercz Árpád
Budapest XXII. kerület, Budafok, Budatétény, Nagytétény, Baross Gábor-telep Díszpolgára


Dr. Mercz Árpád nyugalmazott főiskolai tanár, borász, borászati szakíró 1919-ben, Budafokon született. Édesapja révén már gyermekként kapcsolatba került a borászattal. 1941-ben szerzett műkertészi oklevelet, majd 1942-ben okleveles szőlész-borász lett. 1952-től a Szőlészeti Kutató Intézetben dolgozott 1979-es nyugdíjba vonulásáig. 1960-ban a Kertészeti Főiskolán summa cum laude minősítéssel doktori fokozatot szerzett. Ezt követően egyetemi, főiskolai katedrákon és a borászati szakközépiskolákban oktatta a jövő szőlész-borász nemzedékét. Felhalmozott szakmai tudását több száz cikkben, és több mint 20 könyvben ismertette. Szakkönyvei által, a fiatal borászok nevelésével kiemelkedő életművet hozott létre. Élete egyik fő műve a több mint 100 év után újraírt Borászati kislexikon, mely 1998-ban jelent meg. Munkáinak szinte mindegyikében külön kitér Budafok borászati múltjára, hagyományaira. Ismereteit szívesen osztja meg az érdeklődő fiatalokkal. A borász társadalom a borászati géptan atyjaként ismeri és tiszteli. Egyik legnépszerűbb könyve, „A must és a bor egyszerű kezelése” közel ötven éven át számos kiadást megért, legutóbbi kiadása 2007-ben került a boltokba. Napjainkban is megtalálhatjuk Mercz Árpád nevét a Kerti Kalendárium rovatvezetőjeként. Munkáját számos kitüntetéssel jutalmazták. 2006 szeptemberében a Budapesti Corvinus Egyetem vasoklevéllel ismerte el 65 éves szakmai tevékenységét.


Mercz Árpád munkásságának méltatását kiegészítjük még egy igazán illő képpel a Péter-Pál utcai Polgári Kör archívumából, két saját fotóval, az egyik a XVIII. Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál idején készült a Lics-pincében, a másik a városházi ünnepség után: az immár a Lics-pincészetben hagyományos díszpolgártalálkozóra szóló meghívó átadását rögzíti, végül két képpel már a díszpolgártalálkozón a Lics-pincében, amint Árpi bácsi a köszöntésekre válaszol, illetve dedikálja könyvét társaságunk részére.* * *


Előbb a kerületi kultúráért végzett több évtizedes szervező és értékteremtő munkájáért "nagyasszonyunk", Kolláthné Hollósy Rita kapott elismerést: a Szent Mihály Napok -, Rozárium-koncertek szervezése, a Budatétényi Polgári Kör rendezvényei a Szent Imre Otthonban, majd a Radóczy-galériában, a Mészáros László egyesület bemutatói, nem is lehet szinte számon tartani kitűnő rendezvényeinek sorát.
Innen is sok szeretettel gratulálunk!

Kolláthné Hollóssy Rita
A XXII. kerület Kultúrájáért-díj


Kolláthné Hollóssy Rita a Hermann Ottó Általános Iskolában tanít, a Budatétényi Polgári Kör titkára és a Mészáros László Képzőművészeti Egyesület ügyvezetője. Aktív közreműködésével az elmúlt tíz évben fellendült Budatétény kulturális élete. Kezdeményezője és szervezője a Szent Mihály Napok eseménysorozatának. Nagy sikere van az ugyancsak általa kezdeményezett, és szervezett „A művészek köztünk vannak”-sorozatnak, ahol helyben élő amatőr művészek mutatkozhatnak be a közönség előtt. Számos más képzőművészeti és zenei estet szervezett, melyek programjukkal és hangulatukkal sokakat vonzó hellyé tették a Szent Imre Házat, majd a Radóczy Galériát. Ő szervezi minden év júniusában a „Hangverseny a rózsákért”-koncertsorozatot a Rozárium területén, ezzel is fenntartva a figyelmet a kerületi rózsatermesztés hagyományaira. Szervezett Batthyány-kiállítást az emlékévben, működteti a filmklubot a Radóczy Galériában. Odaadása, szervezőereje, önzetlensége, kedves, nyílt személyisége mindenki által elismert.


Kolláthné Hollósy Rita számos közéleti jelenlétéből adunk néhány képet: Rózsa-hangverseny bevezetője a Rozáriumban, kiállítás-megnyitó a Záborszky.pincében, nassolás az idei díszpolgártalálkozón a Lics-pincében, végül egy kép a tavaszi civil-fórumról.* * *


Társaságunk megalakulása óta rendezvényeink állandó közreműködője a Budai Nagy Antal Gimnázium öregdiákjaiból alakult kórus Sisak András tanár úr vezetésével. És az alkalomhoz illő műveket megszólaltató kórusban mindig ott énekel Sisak Andrásné, gyerekei társaságában.
Köszönjük önzetlen közreműködésüket, és szeretettel gratulálunk kitüntetéséhez.

Sisak Andrásné
Az Év Pedagógusa-díj


Sisak Andrásné a Kempelen Farkas Gimnázium magyar–német szakos tanára 1991 óta dolgozik a gimnáziumban, korábban a Soós István Élelmiszeripari Szakközépiskolában dolgozott. Magas felkészültségét bizonyítja, hogy hosszú évek óta tanít az 5–12. évfolyamon. Tanítványai szinte kivétel nélkül leteszik a középfokú nyelvvizsgát az érettségi előtt. 2001 óta a Kastélymúzeum német–magyar nyelvű tárlatvezetője. Tanítványai jól szerepelnek a versenyeken. Több továbbképzést külföldön végzett el. 1995 óta ő a bonni cserekapcsolat iskolai felelőse. Diákjai tisztelik, neve évtizedek múltán is fogalom. Szigorú, de emberséges, ezért sok tanuló számára példakép. Oktatói munkája mellett kiemelkedő a nevelői munkája is. 1995 óta osztályfőnök. Programokat, személyiségfejlesztő tréningeket szervez diákjai részére. Rendszeresen járnak diákjai a Szépművészeti Múzeum pedagógiai foglalkozásaira. Programjai szervezésével nemcsak a gyerekek igényeit elégíti ki, hanem a követendő kulturális mintát is ad.


Sisak Andrásnét a képeken gyermekei és kórustársai körében mutatjuk a tavaly őszi Budatétényi Ősök Napja rendezvényünkön, és 2006 őszén a Kastélymúzeumban, illetve még elébb András mellett az idei díszpolgártalálkozón a Lics-pincében.

A keretbe szedett méltatásokat és az ünnepi fotókat a Városháza honlapjáról kölcsönöztük, az idei díszpolgártalálkozó képeit Papp Tibor barátunk jóvoltából tárjuk honlapunk látogatói elé.


Prim György – április 24


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (282)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (28)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (108)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (39)
Wolf-kripta (13)