Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Megemlékezés a Klauzál emléktáblánál

2008. március 14-én gyertyafényes megemlékezés tartott a Klauzál Gábor Társaság az első budatétényi '48-as emlékhelyen, a Klauzál-villánál az 1848-as forradalom 160. évfordulóján.




A szemerkélő eső eloltott ugyan néhány gyertyalángot, de nem szegte kedvét a Klauzál Gábor Társaság rendezvényén a Klauzál-villa előtt egybegyűlteknek, akik az első budatétényi '48-as emlékhelyen immár második alkalommal idézték fel a 160 évvel ezelőtti forradalom, majd szabadságharc eseményeit.


A baráti, meghitt hangulatú, igazi közösségi megemlékezést Dobos Károly, a Klauzál Gábor Társaság elnöke nyitotta meg. Megemlékezett arról, hogy 1848. március 15-én Klauzál Gábor és Nyáry Pál vették át a délután folyamán az események irányítását, egyben biztosították a forradalom erőszakmentességét. Az akkor 44 éves Klauzál nagy tekintélye és a közeseményekben való jelenléte komoly befolyással bírt a nap sorsára.
Az előadó szóvá tette azt is, hogy idén egyetlen napilapban sem lehetett Klauzál szerepéről olvasni Magyarországon, tehát sok még a tennivaló. Az viszont örvendetes, hogy Hermann Róbert történész glosszát írt Rombauer Tivadarról, de azt sajnos nem említi, hogy ő Klauzál '48-as minisztériumának az egyik osztályvezetője volt.



Az ünnepség megható, kedves színfoltja volt a Vaskó Zsolt tagtársunk által vezetett és betanított kis furulyás csapat játéka és éneke az alkalomhoz illó régi darabokkal. Jó volt látni és hallgatni az ünnepi fehér blúzba-ingbe öltözött kis gyermekek önfeledt, szép játékát, lelkesült énekét. Köszönet illeti őket és szívesen látjuk-hallgatjuk muzsikájukat-éneküket más rendezvényeinken.

Az ünnepség szónoka Garbóci László helytörténész, a Klauzál Gábor Társaság alapító tagja beszéde:


"Hölgyeim, Uraim, Kedves Budatétényiek, Honfitársaim!

A Forradalom és Szabadságharc 160. évfordulójának megünneplése különösen fontos nekünk, itt Dél-Budán, akik az események részesei voltunk, és itt élt személyek is kötődtek e nagyszerű eseményekhez.
Promontoron 1848. december 31-e és 1849. január 4-e között – az 1911-ben lebontott Savoyai kastélyban – van a Feldunai Hadtest főhadiszállása. És amíg Görgey két fontos levele innen származik, az alatt a kastélytól mintegy 7 kilométerrel délebbre zajlik az un. „Tétényi csata”, 1849. január 3-án, közel -20 fokos hidegben.

Az egykoron három önálló település 48-49-hez köthető személyei Promontoron Térey Pál honvéd huszárőrnagy, Kistétényben Klauzál Gábor az első független kormány földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztere 1848. szeptember 11-ig, Tétényben pedig Zambelli Lajos honvéd ezredes. Három különböző ember, akinek életútja a forradalomban találkozik. És koruktól, származásuktól függetlenül a „szent cél” mellé állnak tevőlegesen.

A forradalom katonailag elbukott, hiszen az osztrák-orosz túlerő legyőzte. De szellemiségét, jelentőségét nem győzhették le. Nekünk, a kései utódoknak ebből kell meríteni és követni a Klauzál, Térey, Zambelli által kijelölt utat. Az utat, melyet tisztességes munkával, szorgalmas tanulással, erkölcsi helytállással járhatunk. Ezen az úton előljárnak a kerület civil szervezetei, így itt Budatétényben a Klauzál Gábor Társaság. Történelmi léptékkel szinte nem is mérhető az idő megalakulásuk óta, de már eddig is számos tanújelét adták helytállásuknak, összefogással, szervezőmunkával, anyagi ráfordítással, kétkezi munkavégzéssel dolgoznak szűkebb közösségükért. Ez az igazi klauzáli örökség, ez a legméltóbb emlékezés a Forradalom és Szabadságharcra, Klauzál Gábor emléktáblájára ez a virtuális koszorú kerül fel elsőként, hervadhatatlanul.

Folytassuk, mi kerületiek a Klauzálosokkal karöltve ezt a munkát, szűkebb pátriánk és hazánk javára. Csak munkával, összefogással, a másik megbecsülésével lehet reményünk egy biztatóbb jövőre.
Most pedig kérem Önöket, helyezzék el a megemlékezés és a tisztelet virágait Klauzál Gábor emléktáblájánál."


A beszéd után a Kossuth nóta hangjaira Lükőné Örsi Gabriella és Dobos Károly elhelyezte a Klauzál Gábor Társaság koszorúját a Klauzál emléktábla alatt, majd egy nemzetiszínű papírzászlóval érkezett „magánszemély” is letette kis virágját a tábla alatt a földön, és vágyakozva nézett a magasba, a KGT-nek az emléktábla alatt már ott lévő koszorújára, vajh mikor lesz ő is olyan magas, hogy felérje. Nemsokára, kislegény!


Végezetül a Himnusz eléneklése után az elmaradhatatlan csoportképhez állt össze az egybegyűltek nagy része, és hazafelé tartva kisebb csoportokban azzal a jó érzéssel beszélgettek, hogy meghitt, felemelő ünneplés részesei voltak március 15. előestéjén.





Prim György – Dobos Károly
2008. március 14.



Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)



KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)



1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (28)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (117)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (40)
Wolf-kripta (21)