Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Közhasznúsági jelentés - 2007

Elnöki beszámoló és közhasznúsági jelentés a Klauzál Gábor Társaság 2007-es évéről.


A harmadik teljes évünk volt 2007, ami civil közhasznú egyesületünk céljainak a megvalósítása szempontjából igen eredményes volt. Gyümölcsöző munkakapcsolatokat alakítottunk ki a XXII. kerületi Önkormányzattal, a Nagytétényi Kastélymúzeummal, több civil szervezettel, alapítvánnyal, a Lics Pincészettel, Békési Imrével, a Klauzál Gábor Budafok Tétényi Művelődési Központtal. Az év folyamán a nyári hónapok és az évzáró rendezvény kivételével az intézmény 111-es termében minden hónap utolsó csütörtökén este 6 órától rendezvényt tartottunk.
Az év folyamán folyamatosan készültek és jelentek meg az anyagaink a honlapunkon a saját tulajdonú klauzal.hu domain néven. A honlapunk idén a saját kezelésünkbe került, mivel a honlap programját megvásároltuk és adminisztrációs felületét saját igényeinknek megfelelően elkészíttettük és azóta saját magunk végezzük az adminisztrációját. Ez a fő információs csatornánk a külvilág felé.
Januárban az egyesületünk nevében javaslatot tettünk a XXII. kerület díszpolgárjelöltjeként Márk Gergely rózsanemesítőre és a Mihalik Sándor-díjra Feinek Györgyné tanítónőt jelöltük. Nagy örömünkre a döntéshozók Feineknének meg is ítélték a díjat.
A francia fővárosban tartózkodó Glattfelder Tamás és Gonda Dorottya tagtársaink 2007. február 25-én, a közelgő március 15-e alkalmából felkeresték és egyesületünk nevében elhelyezték megemlékezésük csokrát, Párizs montparnasse-i temetőjében nyugvó Teleki Blanka sírjánál.
Ráday Mihály 2007. február 25-i Unokáink sem fogják látni... c. városvédő műsorában Klauzál Gábor kistétényi emlékeinek eredt a nyomába, ebben Dobos Károly, Bartos Mihály és Hódi Szabolcs volt segítségére, aki elkísérte az emlékhelyekhez és elmesélte Klauzál történetét.
Február 26-án Mészáros Péter tagtársunk szervezésében Parlamenti látogatáson vettünk részt, ahol találkoztunk Budafok-Tétény képviselőjével Lendvai Ildikóval, aki bekísért minket Mandúr László alelnök úrhoz. Pálmány Béla rögtönzött házbemutatást tartott egyesületünk tagjai számára.
2007-ben először tartottunk március 15-i koszorúzással egybekötött megemlékezést a Klauzál emléktáblánál, ami Budatétény egyetlen március 15-i emlékhelye. Dobos Károly tartott rövid megemlékezést március 15-i eseményőkről, benne Klauzál szerepéről. A tétényi csata emlékművénél Markó László és Magassy Márta koszorúztak.
Március 15-én egy örvendetes esemény társszervezői voltunk. A XXII. kerületi művelődési központ névadó ünnepségén, amely a kerületi önkormányzat tavaly novemberi határozata alapján Klauzál Gábor nevét vette fel, Tolcsvai Béla és Nemcsák Károly énekkel és verssel emlékező nyitása után Dobos Károly Klauzál Gáborról tartott a névadóról megemlékező vetített képes előadást. A névadó zárásaként a Klauzál Gábor képzőművészeti, irodalmi pályázat (melynek szintén társszervezői voltunk) diáknyerteseinek a díjátadása zajlott, majd a kiállított pályaműveket tekinthettük meg.
A Klauzál Gábor Társaság és a Budafok-Tétény, múlt, jelen, jövő asztaltársaság március 23-án ismét megszervezte a Lics Pincében a Díszpolgárok negyedik találkozóját.
2007-ben az '56-os szabadságharcos Priska József Tamást köszöntöttük.

A 2007-es Klauzál Napok Tétényben rendezvényeit az országos Batthyány Emlékév köré szerveztük.

Batthyány-emlékkiállítást nyitottunk a Wolf-kápolnában, 2007. április 28–29-én.
Dobos Károly megnyitója után Szepesfalvyné Magassy Márta felolvasta a Klauzál-ház pályázatán a KGT különdíját nyert diákok írását „Barackospite és Kiegyezés” címmel. Dobos Károly végigvezetett a kiállítás képein, részletesen kommentálva Batthyány Lajos életének a képeken látható sorsfordító eseményeit, kiegészítve a jelen történésével. A kiállításon láthatóak voltak a Klauzálos vonatkozások: mind képeken, mind a 48-as kormány ünnepi emlékérméin egyaránt. Nagy örömünkre szolgált, hogy körünkben köszönthettük a Pozsonyi Casino négy képviselőjét, akik így 2005. novemberében náluk tett látogatásunkat viszonozták; és köszönthettünk egy brassói házaspárt a Brassai Társaságtól, akik a Klauzál Gábor Társaság elnökével és családjával tavaly nyáron történt megismerkedésüket követő meghívást elfogadva látogattak Budatéténybe. És – immár szokásosan – megtisztelte érdeklődő jelenlétével a KNT megnyitóját Szabolcs Attila polgármester úr is.
Szombaton délután Battyhány Lajos és Klauzál Gábor címmel előadásokat szerveztünk. Pelyach István történész több mint egy órás nagyszerű előadást tartott gróf Batthyány Lajos életéről, a 48-as szerepvállalásához vezető útról, a törvényesség iránti elkötelezettségéről, az első magyar kormány létrejöttéről, tevékenységéről a szeptemberi lemondásig, Batthyány meghurcolásáról a sortűzig. Természetesen érintette az előadás Batthyány Lajos és Klauzál Gábor kapcsolatát, a felső- és alsótáblában mondott reform-országgyűlési beszédeik összehangoltságát, majd a kormány-béli tevékenységüket. A „tétényi” Klauzál Gábor életéről, jelentőségéről, Kistétény-béli szerepéről szólt ezután dr. Dobos Károly, a KGT elnöke. Vetített képekkel illusztrált előadása kerek összefoglalását adta a 48-as földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter életének, kiemelten foglalkozott Klauzál kistétényi vonatkozásaival, szőlész-borászi, faiskolai gazdálkodásával, a Szent Mihály kápolna fenntartására irányuló támogatásával, Deák Ferenccel való barátságával, ezzel kapcsolatosan a kiegyezés előkészítésével. A kitűnő előadások után a hallgatóság kapta meg a szót,a délután vendége Urbán Aladár professzor úr (az elismerten legjelentősebb Batthyány-kutató) hozzászólásával és egy eddig ismeretlen levél bemutatásával színesítette az első miniszterelnökünkről alkotott képet. A Kastélymúzeum-béli délután folytatásában a múzeum főmunkatársa, Reichart Dóra értő vezetéssel kalauzolta az érdeklődőket a múzeum korabeli bútorai között.
Vasárnap reggel a Szent Mihály kápolnánál, ahol a kápolna múltjáról, Klauzál Gábornak – aki itt kötött házasságot Schmidt Emmával 1853. április 27-én – a kápolnát támogató szerepéről, a kápolna 1914-es felújításáról, majd a közelmúlt történéseiről, a kápolna jelen állapotában való helyreállításáról emlékeztünk meg. Kincses Katalin tagtársunk nagyapja is az 1914-es helyreállító bizottság tagja volt és megemlékeztünk Hirtling Marika néni vezető szerepéről az utolsó felújításnál.

Délben tiszteletadás és koszorúzás következett a „Deák széke” új helyre kerülése alkalmából a Klauzál villa előtt. Az ünnepséget ez évben vezető dr. Réffy Balázs tagtársunk után dr. Dobos Károly, a KGT elnöke is köszöntötte az egybegyűlteket. A kerti kőpad kapcsán Deák és Klauzál baráti és politikusi kapcsolatáról szólt, majd átadta a szót Pálmány Bélának, aki élvezetes előadásban beszélt a 48-as megtorlás után a Kiegyezésig vezető időszak titkosrendőrségi tevékenységről, amely Klauzál Gábor irányában kiemelten aktív volt, miután Klauzált tartották az egyik leginkább veszélyes gondolkodónak. Ezért aztán ilyen szempontból is jelentős lehetett Klauzál kertje, ahol lehallgatásra nem volt lehetőség.
A Klauzál villa előtti rendezvény másik meghívott előadója, Nógrádi László országgyűlési képviselő, a Deák család leszármazottja, a Deák Kúria Közalapítvány kuratóriumi elnöke sajnos nem tudott személyesen jelen lenni, de elküldött előadásában – amelyet Garbóci László olvasott fel – méltatta Deák Ferenc személyét, azt a hiteles politizálást, amely mindig a haza javát volt hivatott szolgálni, és amely révén nem véletlenül nyerte "a haza bölcse" titulust. A beszédek után Klauzál Gábor emléktáblája alá koszorúk kerültek. Németh Zoltán alpolgármester úr emlékezett virágokkal Klauzál Gáborra. A jelen lévők között fedezhettük fel Budatétény plébánosát is és külön örömünkre szolgált, hogy ezúttal – mint eddigi rendezvényeinken is – körünkben köszönthettük kerületünk országgyűlési képviselőjét, Lendvai Ildikót.

Iskolások vetélkedője a Batthyány kormányról a budatétényi Wolf-emlékkertben 2007. április 29-én, délután. A Klauzál Gábor Társaság Batthyány Lajos születésének 200. évfordulója alkalmából hirdette meg 2007. március 14-én a XXII. kerületi iskolások részére a „Batthyány Lajos és kormánya” című vetélkedőt. A jelentkező csapatok létszáma minden várakozásunkat felülmúlta. A vetélkedőre nevezett az Árpád Német Nemzetiségi Általános Iskola, a Baross Gábor, Bartók Béla, Nádasdy Kálmán és a Rózsakerti Általános Iskola. Minden iskola több csapattal jelent meg a vetélkedőn, felkészítő tanáraik és szüleik kíséretében. Nem sokkal a kezdés előtt több, mint 100 ember töltötte be a Rózsakerti Általános Iskola jóvoltából berendezett kertet. A 15 csapat tetemes mennyiségű munkát adott a zsűrinek. Örvendetes esemény volt, hogy ilyen sok fiatal jelentkezett a vetélkedőre és minden csapat becsületesen felkészült. Az első három helyezett csapat tagjai és a felkészítő tanárok könyvutalványt kaptak, melyeket a Társaság elnöke, dr. Dobos Károly adott át. Valamennyi versenyző emléklapot is kapott a vetélkedő után.

Klauzál Gábor híres országgyűlési beszédei Helyey László színművész tolmácsolásában a Vojnovich–Huszár villában 2007. április 29-én. Az este másik főszereplője, moderátora dr. Dobos Károly volt. Az ő részletes magyarázó szövege az adott történelmi időszak, a szereplők, a politikai háttér bemutatásával foglalta keretbe az elhangzott beszéd-részleteket. Klauzál Gábor alábbi emlékezetes beszédeiből hangzottak el részletek:
„A szólásszabadságról” (1839. június), „A magyar nyelv ügyében” (1843. július), „A zsidó emancipációról” (1844. február), „A megyei választások szabályozásáról” (1844. március),
„A Felirati javaslatról” (1861. május)

Május 5-én a Budafok–Tétény Civil Szervezetek Napján Prim György képviselte egyesületünket.
2007 tavaszán elkészült a Klauzál Gábor Társaság 2005-2006. című könyv, mely a 2005-2006 között az egyesület honlapján megjelent anyagok szerkesztett, teljes anyagát tartalmazza, így különös értéket képvisel a kerület helytörténete szempontjából is. A szép színes, exkluzív kiadvány 236 oldalnyi. Az oldalak A4-es nagyságúak. Gyűjtőknek is kuriózum. A kiadvány kereskedelmi forgalomba nem hozható, és csak 50 számozott példányban készült, ISSN számmal rendelkezik. 2007. május 24-én és június 20-án a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XXII. kerületi tagkönyvtáraiban: a Budafoki - és a Nagytétényi Könyvtárban megtartott könyv-ismertetőn bemutattuk az évkönyvünket, melyből egy-egy tiszteletpéldányt a könyvtáraknak adományoztunk.

Múlt évi hagyományainkat folytatva a nyári szünet előtti évzáró rendezvényünket 2007. június 28-án 6 órakor ismét a budatétényi Borköltők Társasága Pinceétteremben tartottuk. Vendégeink voltak: Romsics László nemzetközi borakadémikus, a Törley főborásza, aki által a György villa selection borokat kóstoltuk végig a főborász avatott ismertetésével, és Ácsné Varga Mónika könyvtáros, a FSZEK-Budafoki Könyvtárának vezetője.
2007. július végén Kassán két aktív magyar egyesület képviselőjével találkoztunk. 2007. július 27-én a Henszlmann Imre Történelmi Társaság elnökével Halász Györggyel és az elnökség tagjával Kiss Istvánnal. A kassai Dóm előtt találkoztunk vasárnap (július 29-én) este Blénessy Róberttel, a Kikelet Kassai magyar ifjúsági szövetség alelnökével.
A Város- és Faluvédők Szövetsége, Hungaria Nostra XXVI. országos gyűlésén 2007. augusztus 10-én Tatán, a Pálma Rendezvényházban, a több mint 250 tagszervezetet összefogó civil szervezet Országos Találkozóján ünepélyes fogadás keretei között a Szövetség a Klauzál Gábor Társaság részére PODMANICZKY-DÍJAT adományozott! Az est folyamán a Podmaniczky-díjjal kitüntetett személyeket és szervezeteket Ráday Mihály a Szövetség elnöke méltatta. 2007-ben 16 Podmaniczky-díj került megítélésre. Immár 25. éve, hogy a Város- és Faluvédők Szövetsége Podmaniczky-díj adományozásával ismeri el az épített környezetünk értékeinek védelméért - önkéntesen, nem munkaköri kötelességként - kiemelkedő teljesítményt nyújtók tevékenységét.
A Lics Pincészetben, ezúttal a kisebbik kóstolóteremben gyűlt össze a Klauzál Gábor Társaság a XVIII. Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál szombati napján (szeptember 1-én), hogy a nemrég kapott Podmaniczky-díjat megünnepelje.
Egyesületünk tagjai részt vettek a a Kárpát-medencei Borászok II. Találkozóján szeptember 2-án.
Szeptember 15-én, a Nagytétényi Kastélymúzeumban immáron harmadik alkalommal megrendezett Ókori víg napok keretében újra örökbe fogadtuk a kastélypark kertjében szépen helyreállított Szerelmes Kentaur című szobrot.
A szeptember végi összejövetelünk vendége a kerületi Pytheas Kiadó tulajdonosa Kelemen Eörs és felesége voltak. Ők könyvritkaságokat mentenek és adnak ki. Kedvezményel megvásárolhattuk tőlük az 1843-as büntetőjogi javaslatok gyűjteményét, azt a munkát, amiben Klauzál Gábornak is kiemelkedő szerepe volt.
Gróf Batthyány Lajos politikai pályája és halála volt a témája Dr. Urbán Aladár egyetemi tanár 2007. október 6-i, egyesületünk kiemelt rendezvényén, a Vojnovich-Huszár villában a Történelmi szalonunkon tartott előadásának. Később nemcsak az előadás anyagát, de számos különlenyomatot is kapott az egyesületünk professzor úrtól, aki igen nagyra értékelte tevékenységünket.
2007 októberében jelent meg a Budapesti 7 Nap XXI-XXII. kerületi hetilap interjúja dr. Dobos Károllyal a Klauzál Gábor társaság elnökével.
Hódi Szabolcs, Prim György és Dobos Károly részt vett a szegedi Városháza Dísztermében megrendezett „Batthyány Lajos és kortársai” című tudományos konferencián 2007. október 9-én, ezen rendezvényen Battyány és Klauzál címmel Marjanucz Lászlótól elhangzott előadás honlapunk számára szerkesztett átirata is elkészült.
Budatétényi Ősök Napja 2007 kiemelt rendezvényünk.A halottak napi megemlékezésekhez csatlakozva, november 4-én immár harmadik alkalommal nyitotta meg társaságunk a gondozásunk alatt álló Wolf-kripta és emlékkert kapuit. Sisak András tanár úr Budai Nagy Antal Gimnázium Baráti Köréből verbuvált kis kórusa adott az alkalomhoz illő, hangszerekkel kísért bensőséges koncertet. A kórus után Kemény Zsolt tagtársunk, kerületünk elmúlt 10 évének pozitív és negatív változásait egyedi látásmódjával megörökítő képeiből „Budafok-Tétény 10 éve” címmel összeállított fotókiállítását tekinthették meg a látogatók.
November 16-án ünnepelte a fórum létrejöttének 6. évfordulóját a BUDAFOK-TÉTÉNY: múlt, jelen, jövő asztaltársaság közössége a Budapesti Corvinus Egyetem - Soós István Borászati és Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola ún. Tangazdaságának a Promontor Schola Szőlőskert borpincéjében.
Több klauzálos család – kilenc tagtársunk és gyermekeik tizenketten – vett részt a kedves délutáni készülődésen a Szent Imre Otthonban az első decemberi vasárnapon, hogy baráti hangulatban adventi koszorúkat, ünnepet köszöntő apróságokat alkossanak kezük munkájával.
Az év során értékes anyagokról számolhattunk be a honlapunkon, ahol bemutathatjuk Klauzál Gábor kalocsai emlékeit, Batthyány és Klauzál kapcsolatát, Battyhány Lajos perét.
Az év során megszereztük Klauzál Gábor és Schmidt Emma egy-egy eredeti fényképét és elektronikus változatban Klauzál eddig ismeretlen Marastoni által rajzolt portréját.
Karácsony előestéjén december 21-én részt vettünk az Önkormányzat városházán kezdődő Betlehemes megemlékezésen.
December 27-i évzáró rendezvényünket a Záborszky Pincészetben tartjuk, ahol már mindenki a neki legkedvesebb emléket idézhette föl.
2008-as kártyanaptárként a Tóth Avanti Péter tagtársunk egyik szép tervét, a fehér gipszből készült Klauzál domborművet nemzeti színeken készíttettük el.

3 pályázaton nyertünk (Budafok-Tétény Budapest, XXII. ker. Önkormányzat Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottsága, Balassi Intézet Batthyány jubileumi programok és Budapest Főváros Önkormányzata Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatási és Kisebbségi Bizottsága ) és folytatjuk a Wolf kripta és emlékkert gondozását.

Egyesületünk tisztségviselői és tagjai ebben az évben is térítésmentesen végezték a munkájukat. Kiemelkedő volt és külön köszönet illeti Prim Györgyöt és Hódi Szabolcsot a honlappal kapcsolatban, Kincses Katalint a pályázatokkal kapcsolatban és Krieger Krisztinát a pénzügyi adminisztrációt illetően. Valamennyi tagunk végzett rendszeres illetve alkalmi önkéntes munkát 5500 órában.

2007. december 27.

Dr Dobos Károly
elnök

Mellékletek:
1. melléklet: Közhasznú jelentés-2007 _1. lap (pdf)
2. melléklet: Közhasznú jelentés-2007 _2. lap (pdf)
3. melléklet: Közhasznú jelentés-2007 _3. lap (pdf)
4. melléklet: Közhasznú jelentés-2007 _4. lap (pdf)

 


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2022. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (16)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016. évi médiamegjelenések (1)
2016. évi programnaptár (1)
2017. évi médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. évi médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)
2021. évi programnaptár (1)
2022. évi programnaptár (1)
2023. évi programnaptár (1)1848/49 (51)
Barangolások (34)
Budatétényi Ősök Napja (30)
Díszpolgárok (19)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (129)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (43)
Wolf-kripta (21)