Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

„Apa szerelmes Klauzálba”

A Kárpát-medencét járja, de mindig Budatéténybe tér haza a tiszteletbeli lokálpatrióta. A Budapesti 7 Nap XXI-XXII. kerületi hetilap interjúja dr. Dobos Károllyal a Klauzál Gábor társaság elnökével.


Nem a kerület szülötte dr. Dobos Károly, de kerületi szereplésével kivívta még a lokálpat­rióták elismerését is. Amit szülővárosából, Ka­locsáról magával hozott, azzal magot vetett el Budafok-Tétényben. Megalapítója és elnöke a Klauzál Gábor Társaságnak, amely a közel­múltban komoly elismerésben részesült.

- Hogyan jött létre a Klauzál Gábor Társaság?

Dr. Dobos Károly

Született
:
  Kalocsa, 1962. május 2.
Foglalkozása:
  orvos (belgyógyász), 
  gyógyszerkutató,
  marketingmenedzser
Egyéb tevékenység
  Klauzál Gábor Társaság 
  alapítója, elnöke
Tanulmányok:
  Szent-Györgyi Albert
  Orvostud-i Egyetem,
  Szeged
Család: felesége: 
  Dr. Janóczki Katalin 
  Tárnokon gyermekorvos
gyermekei: Kitty (16) és
  Fanny (18) a Kempelen
  Farkas Gimn. tanulói
- Az egyesület 2004 decemberében alakult egy olyan közösségből, amely már korábban is szervezett közös meg­mozdulásokat. Értékőrző munkákat vé­geztünk, az interneten társalogtunk, de szükségét éreztük egy hivatalos egye­sület alapításának. Klauzál Gábor születésének kétszázadik évfordulója hozta meg ezt az áttörést. Előadásokat kezdtem tartani az ő jelentőségéről és történetéről. A mai tagság ekkor köz­felkiáltással kimondta, hogy alakuljunk meg, hozzájárultak az emléktábla-ál­lításhoz és támogatták, hogy a név nélküli művelődési központ vegye fel Klauzál Gábor nevét. Az alapító tagság húsz fő körül lehetett, most harmincha­tan vagyunk.

-Melyek a legfőbb rendezvényeik?

-A Klauzál Napok Tétényben, ame­lyet április utolsó hétvégéjén rendezünk, elsősorban tétényi helyszíneken, kötődve Klauzál hagyományaihoz. Ed­dig kétszer rendeztük már még. Szom­baton a Wolf-kriptában nyitunk meg egy rendezvénnyel egybekötött kiállí­tást, majd délután a Nagytétényi Kas­télymúzeum dísztermében történészi megemlékezések, előadások hangzanak el neves előadóktól. Vasárnap Klauzál Gábor budatétényi, 1853 április végén kötött házasságának emlékhelyénél, a Szent Mihály kápolnánál kezdünk reg­gel, majd átsétálunk a Klauzál-villához. Ott megemlékezést tartunk az emlék­táblánál, délután iskolások vetélkedője zajlik; majd este kulturális programmal zárunk. A Történelmi Szalont a Batthy­ány Emlékév alkalmából szervezzük, és Urbán Aladár professzort hívtuk meg, hogy a mártír miniszterelnökre emlékezzünk, az ellene lefolytatott per és vértanúsága sokak által nem ismert részleteinek felelevenítésével. Az est október 6-án a Vojnovich-Huszár-villában lesz fél 8-kor.


- Miért foglalkozik egy elfoglalt családos ember ilyen, egyszerű kedvtelésnél többnek nevezhető tévékénységgel?

- Részben családi indíttatás lehet… A dédnagyapám irodalmár, tanár; tör­ténész volt, aki 1918-ban az általános iskolák számára történelem tankönyveket írt, ezekből van is példányunk. Klauzál egy elfeledett személyisége a magyar történelemnek, pedig mai napig állandóan a negyvennyolcas törvényekre, meg a kormányra hivatkoznak. Azonban a paragrafusok valódi tartalmát és a törvényhozók személyét már elfelejtette a magyar társadalom. Sőt, az első független magyar kormányból leginkább Klauzált felejtették el. Őt egyik szélsőséges irányzat sem tudta soha a zászlajára tűzni. Példát mutat a mai kornak is abból az okos, kiegyen­súlyozott politizálásból, és a megoldást kereső szemléletből, amit képviselt.


- Az ő tárcájának olyan jelentősége volt, mint mondjuk ma egy ipari és kereskedelmi miniszternek, nem?

- Ő egy személyben volt földművelésügyi, ipari és kereskedelmi miniszter, amit pedig egyáltalán nem tudnak
róla, hogy ő volt az első egészségügyi miniszter, sőt a postaügyi miniszter is. Neki volt a legtöbb feladata ebben a kormányban. Ő tette a posta nyelvét magyarrá, európai színvonalú intézkedéseket hozott a gyógyszertárak alapításáról. Híres volt az a törvénye, amellyel elkezdte a maradi céhrendszer átalakítását. A negyvennyolcas törvények megfogalmazásában nagyon jelentős szerepe volt. Ezért érezzük szűkségét, hogy méltó emléket állítsunk neki.

- Érez-e valamilyen, nem feltétlenül tárgyiasult megbecsülést?

- Úgy érezzük, hogy értéket mentünk meg. Megmutatjuk azt, ami talán az egyik legfőbb erénye a társaságnak, hogy össze kell fogni egy cél érdekében, akkor az sikerülni is fog. Nem kell túl fennkölt dolgokra gondolni. Például nagyon elfoglalt emberek, orvosok, mérnökök, tanárok, művészek akár éjszaka, a családi pihenés helyett elmentek, és maguk csiszoltak faelemeket, festettek és szereltek, hogy a másnapi kiállítás megnyitóra legyen állvány. Létrejött egy maroknyi emberből álló, értelmes közösségi célokért önzetlenül ténykedő csapat.


- A család hogy viseli az állandó elfoglaltságot? Jut idő például a gyerekekre?

- Szerencsére már elég nagyok, elhagyták azt a kort, amikor naponta dédelgetésre lenne szükségük, a serdülőkor javarészén is túl vannak, és elfogadták, hogy apa ilyen… A kisebbik gyermekem két éve még azt mondta, hogy "apa szerelmes Klauzálba", egyébként ők megértően tudomásul veszik, hogy ezzel foglalkozom.


- A felesége támogat vagy tűr?

- Támogat, hiszen ő is az alapító tagok között van, és azt a számtalan elnökségi ülést, megbeszélést, ami a nappalinkban vagy az udvarunkon zajlik, meglehetősen jól tűri, és mint kisegítő személyzet is közre szokott működni.


- Említette, hogy járják a Kárpát-medencét. Hol jártak eddig?

- A Klauzál-emlékhelyeket kerestük fel Kalocsán, Szegeden, Szentesen, Szegváron, Pozsonyban, tehát Klauzál életének helyszínein. - Összefoglalva, melyek a társaság legfontosabb feladatai?
- Amint már említettem, fő rendezvényünk a Klauzál Napok Tétényben április utolsó hétvégéjén. Második fontos rendezvényünk a Budatétényi Ősök Napja, ez mindig a halottak napjához kapcsolódik, tehát a november elsejéhez legközelebbi hétvégén van. A harmadik rendezvényünk a Történelmi Szalon, amelynek most lesz a negyedik előadása.


- Van-e olyan hobbija, amely nem kapcsolódik a Klauzál Társasághoz?

- Egybeesik a hobbival az egyesület, mert Klauzál Gábor relikviáit gyűjtöm. Nagy öröm ért a nyáron, a Podmaniczky-díj mellett. Felvettem a kapcsolatot Klauzál egyetlen történetírójának volt iskolájával Szegeden. Szmollény Nándor írta az egyetlen monográfiát Klauzálról, ő az akkori felsőkereskedelmi iskolában tanított, ennek az utóda a Kőrösi-iskola, amelynek a könyvtárosa talált egy olyan példányt, amely nincs leltárban, és azt elküldte nekem. Meg vagyok győződve, hogy a mai magyar társadalom számára is van mondanivalónk. A klauzáli szerep hiányzik a mai magyar társadalomból. Kiegyensúlyozott, középutas, okos, megfontolt, haladó politizálás, az értéket szem előtt tartva.


Rodics Dániel – 2007. október 4.


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (28)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (117)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (41)
Wolf-kripta (21)