Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Klauzál Napok Tétényben 2007 - 2.

Batthyány Lajos és Klauzál Gábor – vetítettképes előadások a Nagytétényi Kastélymúzeumban 2007. április 28-án.


A délutáni program előtt már jó órával nagy sürgés-forgás volt a Nagytétényi Kastélymúzeum dísztermében. Egyik tagtársunk J. P. – aki ezt már korábban is kezdeményezte – egy profi audio-rendszert szerelt fel keverőpulttal-erősítővel-állványos hangszórókkal-mikrofonokkal, hogy egyrészt az előadók minden szavát jól lehessen érteni még a terem legtávolabbi pontjában is, másrészt, hogy az értékes előadások hanganyaga is az utókorra maradjon. És lőn, mindkét nap minden tökéletesen működött!

A szombati fő program 2 órakor kezdődött a Kastélymúzeum kedves munkatársának, illetve a KGT elnökének bevezetőjével.

      

Majd Pelyach István történész több mint egy órás nagyszerű előadást tartott gróf Batthyány Lajos életéről, a 48-as szerepvállalásához vezető útról, a törvényesség iránti elkötelezettségéről, az első magyar kormány létrejöttéről, tevékenységéről a szeptemberi lemondásig, Batthyány meghurcolásáról a sortűzig. Természetesen érintette az előadás Batthyány Lajos és Klauzál Gábor kapcsolatát, a felső- és alsótáblában mondott reform-országgyűlési beszédeik összehangoltságát, majd a kormány-béli tevékenységüket.

      

A "tétényi" Klauzál Gábor életéről, jelentőségéről, Kistétény-béli szerepéről szólt ezután dr. Dobos Károly, a KGT elnöke. Vetített képekkel illusztrált előadása kerek összefoglalását adta a 48-as földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter életének, kiemelten foglalkozott Klauzál kistétényi vonatkozásaival, szőlész-borászi, faiskolai gazdálkodásával, a Szent Mihály kápolna fenntartására irányuló támogatásával, Deák Ferenccel való barátságával, ezzel kapcsolatosan a kiegyezés előkészítésével.

A kitűnő előadások után a hallgatóság kapta meg a szót és nem csalódtunk várakozásunkban. A délután – hogy úgy mondjam – VIP vendége Urbán Aladár professzor úr (az elismerten legjelentősebb Batthyány-kutató) hozzászólásával és egy eddig ismeretlen levél bemutatásával színesítette az első miniszterelnökünkről alkotott képet.

    

A továbbiakban egy, a jelenlévők soraiból felvetett témában (Batthyány Lajos özvegyének állítólagos jövendölése kapcsán) bontakozott ki még diszkusszió, melyhez csatlakozott a körünkben szintén ott lévő dr. Pálmány Béla (az Országgyűlés levéltárának vezetője) is személyes családi történetével, amiből kiderült, hogy az ő nagyapja és nagyanyja jelen volt Ferenc Ferdinánd trónörökös szarajevói merényleténél és a segítségnyújtásban is közvetlenül részt vettek.
Nem feledkezhetünk meg Bartos Mihály barátunk kiegészítő felszólalásáról sem, aki többek között a 48-as miniszterek magyar postabélyegeken való megörökítéséről, illetve nem-örökítéséről beszélt.

   

A dísztermi program befejezéseként a KGT elnöke a 2004-es Klauzál-borokkal köszönte meg előadóink közreműködését és a múzeum vendéglátását.

* * *


A Kastélymúzeum-béli délután folytatásában a múzeum kedves fiatal főmunkatársa, Reichart Dóra értő vezetéssel kalauzolta az érdeklődőket a múzeum korabeli bútorai között, melyet ez úton is külön köszönünk neki.


Érdekes mellékszála volt a szombati eseményeknek, hogy a Pozsonyi Casino-ból jött vendégeink egyike a saját felvidéki településükről, Licsérd-ről származó ládát ismert fel a múzeum kiállított darabjai között, illetve az ismerős poprádi-felkai Peyer család egy emléktábláját.

Prim György – 2007. május


Társaságunk tagjai készítették a képeket, amelyekre kattintva azok nagyobb méretben is megtekinthetőek.


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (28)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (117)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (40)
Wolf-kripta (21)