Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Díszpolgárok második találkozója

2005. április 15-én a hagyományteremtés jegyében, immáron második alkalommal gyűltünk össze, hogy ünnepélyesen köszönthessük városrészünk legújabb díszpolgárát, dr. Kárpáti Zoltán sebész főorvost.

A második díszpolgár-találkozó
csoportképe

2005. április 15-én a hagyományteremtés jegyében, immáron második alkalommal, nagy várakozásokkal gyűltünk össze második díszpolgár-találkozónkon, hogy egy hamisítatlan promontori borospincében, a hely szelleme szerinti külsőségekben, házigazdáink vendégszeretetétől és e jeles alkalomra újra egybehívott díszpolgárainktól övezve ünnepélyesen köszönthessük városrészünk legújabb díszpolgárát, dr. Kárpáti Zoltán sebész főorvost.
Az est szervezésébe a rendezvény 2004. évi életre hívója, a Budafok–Tétény, múlt, jelen, jövő Asztaltársaság mellé idén felsorakozott a Klauzál Gábor Társaság is.
A helyszínválasztás, ahogy a múlt évben, úgy idén is (ám most stílszerűen) a „Klauzál-korú”, budafoki Lics Pincészetre esett. A Hosszú-hegy (Langenberg) szarmatamészkő-falába vájt, 22 méternyi barlangfal födte, s a sok-sok tulajdonváltás után az államosítás, s végül a gazdátlanná válás és kifosztás nyűgét túlélte pincét az 1989-ben új tulajdonosává lett Lics-család állította gyönyörűen helyre, visszahozva közénk az egykori gazda, a ’48-as miniszterünkkel átellenben küzdő, ám az isaszegi csatavesztését követően eloldalgott: Alfred Candidus Ferdinand, Fürst zu Windischgrätz (vagyis a birodalmi hadak főparancsnoka Windischgrätz Alfréd Kandid Ferdinánd herceg osztrák altábornagy) magyar indigenatust szerzett oldalági rokona teremtette XIX. századi miliő egy földalatti szeletét.


Az est programterve

Jöjjön hát röviden a távolmaradóknak, de főképpen a Lics Pincészet nagy kóstolótermében ötvenötöd magunkkal jelenvolt résztvevők számára az est eseményeinek emlékkönyvszerű felidézése, mely elé hadd bocsátassék bevezetőként, a lentiek részletezésében megszületett programunknak, a Budafok–Tétény, múlt, jelen, jövő Asztaltársasággal közösen megfogalmazott alapgondolata.
Mely szerint célunk volt, s immáron – hála – megvalósult tervünkké lett, hogy e hagyományteremtőleg évről évre megújítandó díszpolgár-találkozón, a vendégként meghívott díszpolgáraink gyűrűjében s aktív közreműködésével az előző évi kitüntetett által itt, a Lics Pincében iktassék be ünnepélyesen új díszpolgárunk a díszpolgárok társaságába.
Azt hiszem örömmel összegezhetjük, hogy e vállalásunkat siker koronázta, s a Lics Pincészet finom boraival fűszerezve immáron második díszpolgárunkat volt módunkban együtt köszönteni e jeles eseménnyé lett ünnepünkön.

Történések percről percre:

A Lics Pincészet előcsarnokának bejáratánál gyülekezve, kora este, hatórai kezdettel házigazdáink invitálására végre beléphettünk a hegy gyomrába, a 13 000 hektoliternyi bor „szentélyébe”. A főág mindannyiunkat „megérintő”, 12°C-os hűvösében jólesett a vendéglátóink kínálta forralt bor, mellyel koccintva köszöntött minket házigazdánk, a Promontórium Borlovagrend borásza, Lics László.


Fogadás
 
Forraltborozgatás

A finom bor forralta hangulat jegyében a pincébe ez alkalommal először ellátogató dr. Kárpáti Zoltán tiszteletére, s a társaság csatlakozó érdeklődőinek örömére Éva asszony körbevezette a csapatot a pince 1738 négyzetméternyi labirintusán.
Áthaladva a csodálatos kovácsoltvas belső kapun, végigsétáltunk a vörösborok ászok-főágán, bekukkanthattunk jobbra a szűrő-, palackozó-, töltőtérbe, majd tovább lépdelve a fehérborérlelő rozsdamentestartály-főágon át, hirtelen balra vettük útirányunkat a befalazott pezsgők zsákjába, a Kázékba érkezve. Innen aztán, a „pezsgő-ászok” kanyarágán és az égetett-tölgyfa-hordósor vaníliaillatú barrique-ászok könyökén tértünk vissza a kiindulási főágba, ahol csatlakoztunk a nagy kóstolóteremben közben már helyet foglaltakhoz, az e földalatti bolyongást már korábban bejárt, ám sokkal inkább a hívogatóan terített asztal gyertyafénnyel csalogató falatjai csábításának engedő többiekhez.


Terített asztal
 
Borkorcsolyák

A helyfoglalást követően az est szervezőinek nevében dr. Mészáros Péter, a Budafok–Tétény, múlt, jelen, jövő Asztaltársaság, míg dr. Dobos Károly, a Klauzál Gábor Társaság nevében köszöntette az egybegyűlteket, különösképpen új díszpolgárunkat, dr. Kárpáti Zoltán sebész főorvost és kedves feleségét, Kárpáti Mártát. Üdvözöltettek továbbá a külföldi koncertútja okán egyedüliként (idén is) távol maradni kényszerült Jandó Jenő zongoraművész híján a teljes díszpolgárok társasága és a velük megjelent kedves családtagjaik: Munkácsy Károly ny. pedagógus, szobrász és felesége, Nemes László ny. zenetanár, igazgató, a Nádasdy Kálmán Művészeti és Általános Iskola, illetve a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar egykori vezetője, dr. Gazdag László, a Soós István Borászati Szakközépiskola és Szakiskola ny. igazgatója, a Promontórium Borlovagrend nagymestere, dr. Mészáros Péter, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Karának Közlekedésüzemi Tanszéke egyetemi adjunktusa, a kerületi Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület elnöke, a ma is aktívan tervező Pelikán Imre építészmérnök, a Baross Gábor-telepi Polgári Kör elnöke, prof. dr. Köteles György, az Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet ny. igazgató főorvosa és felesége, Garbóci László helytörténész, a Savoyai Jenő Asztaltársaság elnöke és felesége, illetve a dunai edzőtáborozásából későbben „beevező” Kolonics György kétszeres olimpiai, tizeháromszoros világ- és kétszeres Európa-bajnok kenusunk. Körünkben köszönthettük továbbá a 2003. nyarán elhunyt ötödik díszpolgárunk, Böröczky Imre bácsi menyét; özv. Böröczky Péternét.


Dr. Mészáros Péter megnyitja az estet

Prof. dr. Köteles György és felesége, dr. Kubászova Tamara

Diskurzus dr. Mészáros Péter, Gazdag László és Pelikán Imre között

Munkácsy Károlyné (Lujzi néni) és Munkácsy Károly

Kedves háziasszonyunkat virággal köszöntöttük, majd az est szomorú kötelességének eleget téve dr. Mészáros Péter tekintett vissza röviden a 2004. őszén posztumusz díszpolgári címet kapott Katona Péter szociális munkásra, kinek emléke előtt adózva egyperces néma felállással tisztelegtünk.

Összejövetelünk főpontjaként a múlt évi ünnepelt, Garbóci László néhány baráti szó kíséretében átadta a képzeletbeli stafétabotot Budafok–Tétény legújabb, immáron tizenkettedik díszpolgárának, felkérve őt egyben „székfoglalója” megtartására. Ünnepelt főorvosunk sebészi humorát megvillantó önvallomását a hallgatóság sűrű tetszésnyilvánítással honorálta, minek örömére koccintottunk is gyorsan az időközben házigazdáink előzékenységéből felszolgált jófajta fehérborral, a pákozdi szüretelésű tradicionális Cserszegi Fűszeressel.


Stafétaátadás közben a tizedik díszpolgár, Garbóci László

A 12. díszpolgár, dr. Kárpáti Zoltán „székfoglalója”

Koccintás a díszpolgárok társaságában

Össznépi koccintás

Az est doyenje

Az este e pontjának kellemes meglepetéseként (s az egész ünnep talán legbensőségesebb pillanataként, mintegy megkoronázva az eddigieket) a díszpolgárok társasága rangidőse, Munkácsi Károly emelkedett szólásra, hogy amint saját magának, úgy a megindítóan érzelmes szavaival mindannyiunk szemébe is örömkönnyeket csaljon.

A program protokolláris részének végeztével kissé kötetlenebbé vált az est. Végre poharainkba kerülhettek a Lics-család jóvoltából ez alkalomra összeállított borok. Sorra ízlelhettük az Etyek–Budai borvidék Velencei-tavának északi partjáról, a Meleg-hegy déli lankáiról elénk varázsolt sukoró–pákozdi Cabernet Sauvignont és Cabernet Sauvignon Rosét, illetve a fehérborok részéről a már a beavatásnál is debütált Cserszegi Fűszerest és az egyedüliként a Balatonfüred–Csopaki Borvidéket reprezentáló Dörgicsei Szürkebarátot.
A borok mellé eddegélt finomságokat, úgy a többféle, szelt sajtokat mint a brindzából gyúrt körözötteket Sarnóczay Gyuri barátunknak, a friss péksüteményeket, s kivált az egyetlen kisgyereknek kínált „teknősbéka-kenyeret” a budafoki Müller Pékségnek és Prim Gyuri barátunknak, míg a sajnálatosan hamar végére járt jobbnál jobb süteményeket Kolláthné Hollóssy Ritának, Cseresnyés Dórának és Szűcs Gabriellának köszönhettük.


Lics Éva
és a Cserszegi Fűszeresek

Bórkóstoltatás

Az est legfiatalabb résztvevője,
Czakó Mónika

Dr. Dobos Károly
Klauzál-előadása közben

Amint azt a program főszervezője, Prim Gyuri az összejövetel előzményeként beharangozta, a Klauzál Gábor Társaság az új kerületi kulturális és szabadidőközpont elnevezésére tett javaslatának a díszpolgárok felőli pozitív fogadtatását viszonozandó, dr. Dobos Károly tartott új kutatásaival kiegészített előadást névadónk életútjáról, kiemelve Klauzál Gábornak Budatétény érdekében kifejtett munkásságát.

Az est kötetlen beszélgetéssel és – az asztali finomságokkal elteltek számára – szellemi felfrissülésnek is kiváló, rövid, vetítettképes előadásokkal folytatódott. Ezekbe a nagy kóstolóterem méreteiből adódóan a társaság hallgató illetve az egymással való társalgásba elmerült felének is módja volt külön-külön betekinteni.

Bartos Mihály barátunk, a Budapesti Városvédő Egyesület Promontor–Tétény Munkacsoportjának alapító vezetője, érdekes és könnyed stemplitörténetet mutatott be személyes gyűjtéseiből válogatva, az ezen alkalomra összeállított, öt postai bélyegzőre felépített, szellemességével átitatott ismertetésével.

Prim György barátunk Zugmann Péter „ilyen volt – ilyen lett” – a múlt épített emlékeit a jelen állapottal összehasonlító képriportját kommentálta sorra, a változások folyamatát szemtanúként átélő alapos megfigyelő szenvedélyével.

A Budafok–Tétény, múlt, jelen, jövő Asztaltársaság tömegközlekedés-szerelmeseinek kéttagú csepeli diviziója nevében Petz Nándor tartott emlékezetes elbeszélést a budatétényi bevásárlóközpont miatti BKV-átszervezések megérintő következményeiről.

Az este előadásmentes szüneteiben és zárásig folyamatosan gyönyörködhettünk a Budatétényben létrehozott, hajdan egyedülálló, a Kertészeti Kutatóintézet kebelében létrejött, ám mára már halódó, de Márk Gergely rózsanemesítő törökbálinti rozáriumába (küzdelmei révén) átmenekített, szebbnél szebb rózsáiról készített képekben Szabó Gábor és Juhász Péter barátaink jóvoltából.


Bartos Mihály
a stemplitörténeti
előadása közben

Prim György az
„ilyen volt – ilyen lett”
előadása közben

Petz Nándor
előadás közben

A hallgatóság

Jelenléti emléklap
a második díszpolgár-találkozó tiszteletére

A 2004. évi hagyományokat folytatandó, Bartos Mihály barátunk idén is körbehordozta az ezen alkalomra készített díszes jelenléti ívet, mely mindenki kézjegyével ellátva helytörténeti emlékké nemesíttetett. Az emléklap tanúsága szerint az esten – erről utánaszámolással ki-ki maga is meggyőződhet – pontosan ötvenöten voltunk jelen.

Jövőre, veletek, ugyanitt!

Hódi Szabolcs – 2005. április 30.

A képekre kattintva azokat nagyobb méretben is megnézheti.


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2022. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (16)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016. évi médiamegjelenések (1)
2016. évi programnaptár (1)
2017. évi médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. évi médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)
2021. évi programnaptár (1)
2022. évi programnaptár (1)
2023. évi programnaptár (1)1848/49 (51)
Barangolások (34)
Budatétényi Ősök Napja (30)
Díszpolgárok (19)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (129)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (43)
Wolf-kripta (21)