Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Beszámoló novemberi összejövetelünkről

2006. őszi utolsó összejövetelünket is a szokott helyünkön, az immáron új nevű intézményben, a Klauzál Gábor Budafok–Tétényi Művelődési Központban tartottuk.

Megbeszélésünk elején Dobos Károly elnök összefoglalta a november 23-ai képviselőtestületi ülés tizenkettediknek tárgyalt, a „Dél-budai Kulturális és Szabadidőközpont új elnevezése” című napirendi pontja kapcsán lezajlott vitát és a végeredményül megszülető döntés körülményeit. A 16 órakor kezdődő és összességében majd 4,5 órán át tartó városházi tanácskozáson fél nyolckor érkeztek el Szabolcs Attila polgármester – általunk leginkább várt – előterjesztéséhez, melynek sokfordulós, majd’ félórás (sajnos, több szakaszában is parázs) vitája végül este nyolckor zárult le. A 25 tagú képviselő-testület 15 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett – a Budafok–Tétény Baráti Körök Egyesülete képviselőjének több képviselő támogatta módosító javaslatával – elfogadta társaságunk névadási kezdeményezését. A módosítással megszavazott új elnevezés visszautal – Klauzál Gáborral kiegészülve – az 1978-ban átadott, eredetileg úttörő, ifjúsági, majd az 1980-as években Budafok–Tétény Művelődési Központra átkeresztelt, végül 2003-ban lebontott létesítményre. A névadással beérett a Klauzál-bicentenáriumi, alakulásunk alkalmával, két éve meghirdetett, s számtalan alkalommal és fórumon hangoztatott egyik fő kezdeményezésünk. Csak emlékeztetőül a fontosabb állomások:

 1. 2004. november 12-én, a budatétényi Szent Imre Házban, dr. Dobos Károly megemlékező előadást tartott a helyi hatású, közösség- és kultúrateremtő ember és országos jelentőségű államférfi, Klauzál Gábor születésének 200. évfordulóján. Itt tett az előadó, lelkes hallgatósága előtt, először javaslatot a kerületi művelődési központ Klauzál Gáborról történő elnevezésére. Az emlékelőadás alkalmával, 2004. november 12-i dátummal, 37 aláírás gyűlt össze az alábbi gondolat támogatására: „Javasoljuk, hogy Budafok–Tétény művelődési háza viselje Klauzál Gábor nevét”.
 2. 2004. november 23-án dr. Dobos Károly, mint a 200. Klauzál születési évforduló előadója, levelet írt a polgármesternek, egyben a kerületi önkormányzat vezetőjének, a helyi civil szervezeteknek és a kerület díszpolgárainak, melyben javasolta a Dél-budai Kulturális és Szabadidőközpontot Klauzál Gáborról elnevezni.
 3. 2004. decemberében dr. Dobos Károly több helyi újságban is nyilatkozott az elnevezési javaslatáról (Helyi Téma, Városházi Híradó, Budatétényi Hírlevél, Mi Újság kerület?).
 4. Több kerületi civil szervezet (Savoyai Jenő Asztaltársaság, Budapesti Városvédő Egyesület Promontor–Tétény Munkacsoportja) és díszpolgár (dr. Mészáros Péter), illetve önkormányzati képviselő (Janzsó János) is önálló levelében támogatta a névadási javaslatot.
 5. Az Önkormányzat Kulturális, Sport- és Turisztikai Bizottsága tárgyalta a kérést, s a 261/2004. (XII. 14.) KSTB-határozat alapján javasolták a kamaraterem Klauzál Gáborról történő elnevezését.
 6. Közben, 2004. decemberében megalakult a Klauzál Gábor Társaság, mely egyik fő célkitűzésévé tette a kerületi művelődési központ Klauzál Gáborról történő elnevezését.
 7. Ezt a javaslatot, a Klauzál Gábor Társaság elnökeként, dr. Dobos Károly azóta valamennyi, Klauzál emlékének szentelt előadásán – itthon és a Kárpát-medencében egyaránt – megismételte. Utoljára 2006. októberében, a kerületi civil szervezetek képviselőivel folytatott egyeztetésen, majd a Budatétényi Ősök Napja 2006. október 29-i megnyitóján.

Érveink városrészünk név nélküli művelődési központjának Klauzál Gáborról történő elnevezéséhez Klauzál életművének és tétényi vonatkozásainak megismerése után szinte önmagától adódnak:

 • Klauzál születésének bicentenáriuma évében kezdte meg működését az új kerületi művelődési központ Budatétényben,
 • Klauzál Gábor a kerület és azon belül Budatétény egyik legnagyobb kisugárzású embere,
 • 1850. és 1866. között olyan, a mai napig is ható közösség- és kultúraszervezést fejtett ki az akkor még kistétényi villájából, mely máig megalapozta azt, amire a kerületben büszkék vagyunk,
 • nevéhez fűződik a minőségi szőlőművelés és bortermelés, a csonthéjas gyümölcsök (barack, dió) szakszerű termesztése, és a rózsakertészet városrészünkben történő meghonosítása,
 • a Klauzál Gábor által, 1858-ban létesített, egykori kistétényi faiskola helyén, 1949-ben megalakult Kertészeti Kutatóintézet és a budatétényi rózsakert a klauzáli kertészet örökösének tekinthető,
 • Klauzál alapította Kistétényi Szőlőbirtokossági Társulatot, amely nemcsak a bor minősége és kereskedelme érdekében alakult, de első kistétényi egyesületként a helyi kulturális és közösségi életet is megalapozta,
 • Klauzál Gábor Budatétény legrégibb műemlékének patrónusaként, a Szent Mihály kápolnát „saját költségén hosszú ideig jó karban tartotta”,
 • ebben a kápolnában kötött házasságot 1853-ban az aradi vértanú Nagysándor József honvédtábornok volt jegyesével, Schmidt Emmával,
 • Klauzál a passzív rezisztencia éveiben kistétényi villájában nevelte gyermekeit, miközben a helyi mezőgazdaságot és kultúrát is felemelte,
 • a kistétényi Klauzál-villában barátjával, Deák Ferenccel a kiegyezéshez vezető folyamatot készítette elő, mely hazánk felemelkedéséhez vezetett,
 • Klauzál Gábor, mint az 1848-as Batthyány Lajos vezette, első független magyar kormány mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi minisztere, megalapozta a kereskedelem rangját és jelentőségét (kereskedelmi kamarák, kereskedelmi bíróságok, takarékpénztár alapítása),
 • Klauzál közvetlenül részt vett az 1848. március 15-i eseményekben, ő vezette föl békében a népet Budára, a helytartótanácshoz, melynek folyományaként kiszabadították a bebörtönzött Táncsicsot,
 • Klauzál ’48-as miniszterként a ’48-as törvények egyik letéteményese,
 • Klauzál Gábor már a reformkori országgyűlési tevékenységével a haza minden fiának kivívta a hivatal és a birtok jogát.

Ezen életrajzi elemek és helyi vonatkozások jó része eddig ismeretlen volt a kerületi közönség előtt, de reméljük, hogy a művelődési központ névadásával Klauzál Gábor városrészi kötődése sokakban tudatosul majd. (Ld. még erről a kerület önkormányzati lap, a Városházi Híradó 2006. december 8-i száma 5. oldalán megjelent beszámolót.)

A Klauzál Gábor Budafok–Tétényi Művelődési Központ átnevezése kapcsán társaságunk „kreatívjai” új logó-, portálterv- és arculattervezési ötletelést tartottak Tóth Avanti Péter reklámgrafikus tagtársunk vezetésével.

Összejövetelünk második felében vendégünk volt Molnárné Golda Magdolna festőművész, aki a névadási „ünnepségünk” apropójául is szolgáló kedves meglepetést hozott ajándékul magával (ld. erről külön beszámolónkat)

Hódi Szabolcs – 2006. december

A képekre kattintva azokat nagyobb méretben is megnézheti.


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (28)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (117)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (39)
Wolf-kripta (21)