Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Beszámoló októberi összejövetelünkről

Összefoglaló a 2006. október 26-ai, hóvégi rendes összejövetelünkről.

Októberi történések

– Találkozás Klauzál Gábor első kutatójának dédunokájával.
Fennállásunk minden évében, így 2004-es megalakulásunkkor és múlt évben is tiszteletünket tettük a szegedi Belvárosi Temetőben nyugvó névadónk sírjánál, koszorúinkat helyezve el a város által gondosan ápolt családi kriptánál. 2005. nyarán, a Radnóti–Klauzál Baráti Kör vezetésével körbejárt temetőben „véletlenül” rábukkantunk Szmollény Nándor felsőkereskedelmi iskolai tanár szépen karbantartott nyughelyére. Szeged neves színháztörténésze, a Dugonics Társaság tudományművelő osztályának egykori rendes tagja különösen fontos számunkra. Ő írta a mai napig egyetlen, Klauzál Gábor emlékének szentelt könyvet, ezért nagy tiszteletnek örvend társaságunkban. Felvettük a kapcsolatot a temető vezetőjével, hogy közvetítésükkel megpróbáljuk megtalálni a Szmollény-leszármazottakat. Megkeresésünk sikerrel járt, és azóta létre is jött az első személyes találkozó Szmollény Nándor dédunokájával, aki kellemes meglepetésünkre nem más mint a családja több kötelékével is szűkebb pátriánkhoz, Budafok–Tétényhez köthető Helyey László Jászai Mari-díjas színművész. E találkozóról bővebben majd egy külön írásban részletesen beszámolunk.

– Kiértékeltük a sikeresen lezajlott III. Történelmi Szalonunkat.
2006. október 14-én a Nagytétényi Kastélymúzeum dísztermében Dinyés László festőművész „Itt sorvadok az aradi várban” címmel nagysikerű előadást tartott az 1848–49-es szabadságharcunkat követő megtorlások aradi fejezetéből. A program majd kétórányi hosszúságura nyúlt, ám a hivatásos történészek által 150 év óta gyakorlatilag kutatatlan forrásokon nyugvó, a szabadságharcunk leverését követő eseményeket különleges szemszögből megvilágító téma mindvégig lebilincselte a hallgatóság figyelmét. Az előadásba külön színt vitt a képzőművész munkáiból (az aradi várbörtönben raboskodó honvédtisztek arcképeiből összeállított képgyűjtemény) vont alkalmi kiállítás, és az október 6-ai évforduló kapcsán a vértanúkhoz kötődő korabeli tárgyi emlékek bemutatása. Különleges ünnepi hangulatot varázsoltak az előadásnak a meghívásunkat elfogadó honvéd tábornokaink leszármazottai. Jelen voltak köreinkben ezen a délutánon Knezić Károly déd- és szépunokája: Poddányné Henkey–Hőnig Katalin és Szinyei Gerzson; Schweidel József kerületünkben élő (!) déd- és ükunokái: Kircsfalusy Vilmosné és leányai: Szabóné Kircsfalusy Katalin illetve Kirtsch Annamária végül Dessewffy Arisztid leszármazottai: Tiry Györgyné Lukovich Mariann és fia Tiry Péter. Minderről egy külön írásban szintén részletesen beszámolunk.

– Részvételünk az 1956-os forradalom 50. évfordulójának kerületi megemlékezésein.
Csatlakoztunk a Rózsavölgyi Egyesület szervezésében 2006. október 21-én délután megrendezett budafoki temetőbéli ’56-os honvédsíroknál tett megemlékezéshez, illetve a kerületi civil egyesületek sorában elhelyeztük koszorúnkat a Városház téri jubileumi ünnepségen. Lásd erről bővebben külön beszámolónkat.

– Részvételünk a Promontorium Polgári Casino rendezvényén.
Az 1886-ban alapított Budai Polgári Casino utódaként idén augusztusban bejegyzett új budafoki társaskör 2006. október 17-i programján a kerületi civil egyesületek bemutatkozása volt terítéken. A meghívottak között szerepelt a Baross Gábor Telepi Polgári Kör, a Rózsavölgy Egyesület, a Budapesti Városvédő Egyesület Promontor–Tétény Munkacsoportja, a Budatétényi Polgári Kör, a Péter-Pál utca és környéke Polgári Kör, a Mészáros László Képzőművészeti Egyesület, az Artér Művészeti Egyesület, a Dunaparti Lovas Klub, a Csillaghalom Polgári Egylet, a Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület, a Nagytétényi Kastély Közalapítvány, a Budafok–Tétény Baráti Körök Egyesülete és a Klauzál Gábor Társaság. Egyesületünket a megbeszélésen dr. Dobos Károly elnök képviselte.

Budatétényi Ősök Napja

A 2005. nyarán gondozásunkba vett Wolf-kripta és emlékkertben múlt év őszén útjára bocsátott halottak napi megemlékezésekhez csatlakozó Ősök Napja rendezvényünket folytatva, idén is megnyitjuk az egykori temető mementójaként megmaradt sírkertet. Kiállítást is szervezünk, amit ezúttal nem a Szent Mihály Napokra, hanem október–november fordulójára időzítünk. Az idei tárlat a tavalyi szerves folytatása: Kemény Zsolt „Budafok–Tétény kövei” címmel mutatja be képeit. Ebből adódóan idén október 28–29-e között kétnaposra bővítettük programunkat. Hétvégi rendezvényünkkel kapcsolatban összejövetelünkön elvégeztük az utolsó simításokat: elkészítettük a kiállítás teremőri beosztását és döntöttünk a programról. Eszerint legfrissebb tagtársunk ajánlkozását elfogadva a kiállítás vasárnapi megnyitóját Vaskó Zsolt halottas, szentes énekekből összefűzött dudaszójával gazdagítja majd, míg a vasárnap délutáni tulajdonképpeni Ősök Napján a múlt évi hagyományokat folytatva ismét összeáll a Sisak András vezette alkalmi kórus, ám rendhagyó módon ezúttal hangszeres (orgona és trombita) kísérettel színesítik előadásukat. Amennyiben az időjárás kegyeibe fogad minket, úgy megismételjük a múlt évi temetőképekből összeállított szabadtéri vetítést. Végezetül megköszöntük az előkészületekben eddig segédkezők fáradozásait (a több mint 120 meghívó kipostázását, a kertrendezést, a mécsesek és virágok előkészítését stb.)

Kalocsai Klauzál-évfordulós megemlékezés

2006. november 18-án délelőtt 11 órakor Klauzál Gábor 1866. augusztus 3-i halálának helyszínén, Kalocsán, a Szent István király út 21. szám alatti műemléki Szabó(Simig)-házon elhelyezett emléktábla előtt Társaságunk a Kalocsai Múzeumbarátok Körével és a Kalocsai Városvédő Egyesülettel közös megemlékezést tart Klauzál Gábor halálának 140. évfordulóján. Közös programunk meghívója illetve Dobos Károly Klauzál Gáborról írt ismertetése szerepelni fog a Kalocsai Néplapban (3200 példány), a Dunamenti Krónikában (6–8000 példány) és a megyei Petőfi Népében, továbbá beharangozók fognak elhangozni a helyi Korona Rádióban és a Kalocsa TV-ben. Véglegesnek látszik, hogy pozsonyi kirándulásunkhoz hasonlatosan busszal utaznánk a 120 km-re fekvő Közép-Duna menti érsekségi központba. A délelőtti program keretében ünnepi beszédet mond majd Romsics Imre, a Kalocsai Városvédő Egyesület elnöke, a 10 évvel ezelőtt avatott emléktábláról, illetve egyesületünk elnöke Klauzál Gáborról. A rendezvény végén elhelyezzük az emlékezés koszorúit. Terveink szerint ebéd után Romsics Imre néprajzkutató, muzeológus, intézmény-igazgató kalauzolásával megtekintjük a 2002. évben „Év múzeuma”-kitüntetést elnyerő Viski Károly Múzeum egyedülálló néprajzi, ásványtani és éremtani gyűjteményét.

2007. évi Klauzál-kártyanaptár

Nagy vitát, pro és kontra érveket követően, a jelenlévők megszavazták, hogy Tóth Avanti Péter tagtársunk három tervváltozatából melyik alapján készíttessük el jövő évi kártyanaptárunkat. Szoros küzdelemben végülis a Klauzál Napok alkalmával leleplezett emléktáblánkat alapul vevő változat nyert.

Csatlakozásunk a Batthyány-emlékévhez

2007. február 10-én lesz 200 esztendeje, hogy megszületett gróf Batthyány Lajos, az első felelős magyar kormány miniszterelnöke. A bicentenárium évét a Magyar Köztársaság Nemzeti Emlékezet Programjáról szóló kormányhatározata Batthyány-emlékévvé nyilvánította. Felvesszük a kapcsolatot a megemlékezést hivatalosan koordináló Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Nemzeti Évfordulók Titkárságával, és csatlakozunk az országos eseményekhez. A második alkalommal sorra kerülő Klauzál Napok Tétényben rendezvényünk alkalmával folytatjuk a Nagytétényi Kastélymúzeumban 2006. tavaszán elkezdett történelmi előadás-sorozatunkat. Meghívott előadónk Pelyah István történész lesz, aki Batthyány és Klauzál kapcsolatáról beszél majd, Dobos Károly pedig Klauzálról tart majd előadást. Megismételjük továbbá a tavasz óta több új forrásanyaggal bővült Klauzál Emlékkiállításunkat, illetve terveink között szerepel még a Klauzál-villa sajnálatosan beépülő kertjéből kimenekítendő „Deák-széke” méltó környezetbe emelése.

Hódi Szabolcs – 2006. október

A képre kattintva azokat nagyobb méretben is megnézheti.


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (28)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (117)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (40)
Wolf-kripta (21)